Реформування ЦПМСД, амбулаторій та ФАПів

Нині одним із основних напрямів реформування системи охорони здоров’я визнано реорганізацію національної системи первинної медичної (медико-санітарної) допомоги шляхом її побудови на засадах інтегративної сімейної медицини із профілактичним спрямуванням роботи закладів загальної практики — сімейної медицини.

Первинна медична допомога є базовим рівнем надання медичної допомоги в усьому світі. В Україні вона потребує кардинального реформування — внесення істотних змін в організаційні моделі функціонування закладів первинної медичної допомоги. Реалізувати це можливо лише шляхом запровадження закладами охорони здоров’я адекватного та дієвого правового механізму державного управління у сфері первинної медичної допомоги як на національному, так і на регіональному рівнях.

На сьогодні законодавством встановлено перелік моделей організації діяльності центрів первинної медичної допомоги. Цей перелік є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню.

Реформування ЦПМСД, амбулаторій та ФАПівЧитайте: "Консультування пацієнтів онлайн"

Зокрема, Законом України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» від 07.07.2011 № 3611-VI введено нові положення про первинну медичну допомогу. Відповідно до змін, що набрали чинності з 1 січня 2012 року, надання первинної медичної допомоги забезпечують центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.

Нещодавно, а саме 16 вересня, набрав чинності наказ МОЗ «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи» від 29.07.2016 № 801 (далі Наказ № 801), яким затвердили:

  • Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;
  • Положення про амбулаторію;
  • Положення про фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт;
  • Положення про медичний пункт тимчасового базування.

Реформування ЦПМСД, амбулаторій та ФАПівЧитайте: "Фармаконагляд у ЛПЗ за новими правилами"

Водночас втратив чинність наказ МОЗ «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи» від 04.11.2011 № 755 (далі Наказ № 755).

Зміни, внесені до Положення про амбулаторію

Редакція, затверджена Наказом № 755

Редакція, затверджена Наказом № 801

Що змінилося

-

Кількість населення, що обслуговує амбулаторія, може бути меншою за умови погодження такого зменшення Засновником з Міністром охорони здоровʼя АР Крим, керівником структурного підрозділу з питань охорони здоровʼя обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Пункт додано

В амбулаторії працюють від одного до декількох (переважно 4-8) лікарів загальної практики — сімейних лікарів (далі — лікар ЗП — СЛ)

В амбулаторії працюють від одного до декількох лікарів загальної практики — сімейних лікарів (далі — лікар ЗП — СЛ) з урахуванням кількості прикріпленого до амбулаторії населення

Видалено (переважно 4-8);

Додано з урахуванням кількості прикріпленого до амбулаторії населення

За наявності у штаті амбулаторії лікарів-терапевтів дільничних та лікарів-педіатрів дільничних в амбулаторії можуть також працювати лікарі інших спеціальностей, передбачених законодавством

-

Пункт видалено

Кількість лікарських посад в амбулаторії та/або лікарів ЗП — СЛ, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці та перебувають у цивільно-правових відносинах з ЦПМСД, і кількість прикріпленого до амбулаторії населення залежить від характеру розселення та забудови

-

Пункт видалено

В амбулаторії створюються умови для функціонування існуючих стоматологічних кабінетів

В амбулаторії створюються умови для надання населенню стоматологічної допомоги шляхом надання приміщень для стоматологічних кабінетів та сприяння роботі пересувних стоматологічних кабінетів

Роз’яснено, що потрібно надавати приміщення для стоматологічних кабінетів та сприяти роботі пересувних стоматологічних кабінетів

Основними завданнями амбулаторії є участь у розробці рекомендацій з профілактики і зниження впливу негативних факторів, що є чинниками виникнення захворювань

-

Пункт видалено

Забезпечення проходження профілактичних медичних оглядів працівниками амбулаторії та ФАП/ФП

-

Пункт видалено

Надає невідкладну медичну допомогу

Надає невідкладну медичну допомогу в межах робочого часу амбулаторії

Додано в межах робочого часу амбулаторії

Бере участь у наданні екстреної медичної допомоги

-

Пункт видалено

-

Проводить скринінг захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення інвалідизації та смертності населення

Пункт додано

Здійснює диспансеризацію населення

Здійснює диспансерний нагляд за пацієнтами з хронічними захворюваннями, у т. ч. за інвалідами та дітьми-інвалідами, відповідно до медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги

Конкретизовано, що диспансерного нагляду потребують пацієнти з хронічними захворюваннями, у т. ч. інваліди та діти-інваліди, відповідно до медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги

-

Забезпечує здійснення постійного активного сестринського нагляду за хворими з хронічною патологією, у т. ч. за інвалідами та дітьми-інвалідами, що потребують постійного медичного патронажу

Пункт додано

Направляє осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, скеровує пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію

Оформлює документацію для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію

Уточнено, що для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу потрібно забезпечити підготовку медичної документації

Проводить виписку рецептів для пільгового забезпечення медикаментами окремих груп населення відповідно до чинного законодавства

Проводить виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства

Роз’яснено, що пільгове забезпечення ЛЗ можливе не лише для окремих груп населення, а ще й за певними категоріями захворювань

Проводить санітарно-просвітницьку роботу та роботу з формування здорового способу життя серед прикріпленого населення в амбулаторії та організовує її у ФАП/ФП та МПТБ

Проводить в амбулаторії санітарно-просвітницьку роботу та роботу з формування здорового способу життя, відповідального батьківства серед прикріпленого населення та організовує її проведення у ФАП/ФП та МПТБ

Додано відповідального батьківства

Забезпечує здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідно до вимог законодавства

Створює умови для здійснення функцій аптечного пункту з продажу лікарських засобів на договірних основах відповідно до вимог законодавства

Уточнено, що в амбулаторії створюють умови для здійснення функцій аптечного пункту з продажу лікарських засобів на договірних основах

Амбулаторія має право самостійно виписувати пацієнтам лікарські засоби на рецептурних бланках суворої звітності

Амбулаторія має право самостійно виписувати пацієнтам лікарські засоби на спеціальних рецептурних бланках відповідно до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затвердженої наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 784/11064

Додано посилання на нормативний документ, яким врегульовано порядок виписування рецептів

Дотримання встановленого порядку обліку та звітності

Дотримання встановленого порядку ведення обліку матеріально-технічних засобів та ведення і надання встановленої звітності

Уточнено, що йдеться про облік матеріально-технічних засобів, а також чітко сформульовано вимогу вести і надавати встановлену звітність

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді