Безпека медсестер під час приготування дезінфікуючих розчинів

Дезінфікуючі засоби є небезпечними й отруйними речовинами, які при контакті зі шкірою, очима, дихальними органами та органами травлення можуть викликати опіки, отруєння, інші ушкодження і травми, тому при їх використанні слід дотримуватися вимог безпеки та не перевищувати гранично допустимих концентрацій.

У будь-якому ЛПЗ обов’язково має бути  Інструкція з охорони праці під час приготування дезінфікуючих розчинів. Це інструкція за видом робіт, що встановлює вимоги до медичного персоналу, який залучається до приготування дезінфікуючих розчинів.

Дезінфікуючі засоби — це речовини хімічного або біологічного походження чи суміш речовин, які застосовують для приготування дезінфікуючих розчинів для оброблення різних предметів з метою знищення або зменшення кількості хвороботворних організмів (збудників інфекційних хвороб) у середовищі життєдіяльності людини.

Безпека медсестер під час приготування дезінфікуючих розчинівЧитайте: "Правила пользования небулайзером"

Дезінфікуючі засоби є небезпечними й отруйними речовинами, які при контакті зі шкірою, очима, дихальними органами та органами травлення можуть викликати опіки, отруєння, інші ушкодження і травми, тому при їх використанні слід дотримуватися вимог безпеки та не перевищувати гранично допустимих концентрацій.

Для приготування дезінфікуючих розчинів використовують такі препарати, як 0,5–1%-ві розчини хлораміну і хлорного вапна, 0,5%-вий розчин гіпохлорит кальцію, 3%-вий розчин ніртана, розчин хлордезіна (0,5%) і сульфохлорантина (0,2%) тощо, а також композиційні дезінфікуючі препарати, дозволені Міністерством охорони здоров’я України, які містяться у Державному реєстрі дезінфекційних засобів.

Персонал, який залучають до приготування дезінфікуючих розчинів, проходить за цією Інструкцією первинний і повторні інструктажі з питань охорони праці.

Результати інструктажів заносять до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, де ставлять свої підписи особа, яка провела інструктаж, та особа, яка пройшла інструктаж.

Безпека медсестер під час приготування дезінфікуючих розчинівЧитайте: "Форма № 086/о: Медицинская справка (врачебно-консультативный вывод)"

До приготування дезінфікуючих розчинів допускають осіб не молодше 18 років, які пройшли у встановленому порядку обов’язкові попередній та періодичні медичні огляди та не мають медичних протипоказань до виконання таких робіт. Не допускають до приготування дезінфікуючих розчинів вагітних жінок і жінок, що годують. Персонал, який залучається до приготування дезінфікуючих розчинів, зобов’язаний:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконувати лише роботу, доручену керівником робіт і передбачену його посадовою інструкцією;
 • знати властивості дезінфікуючих засобів та їх дію на організм людини;
 • вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту;
 • пройти інструктаж за інструкцією з надання першої долікарської допомоги та мати навички надання такої допомоги потерпілому залежно від отриманої травми;
 • пройти інструктаж з пожежної безпеки, знати місце розташування первинних засобів пожежогасіння, вміти ними користуватися;
 • дотримуватися особистої гігієни, вживати їжу у спеціально передбачених місцях, утримувати у порядку робоче місце.

Безпека медсестер під час приготування дезінфікуючих розчинівЧитайте: "Диспансеризація: організація заходів, відповідальність та порядок проведення"

Під час приготування дезінфікуючих розчинів на організм людини можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих чинників, зокрема:

 • хімічні — токсична та подразнювальна дія дезінфікуючих розчинів на шкірні покриви, слизові оболонки очей і органи дихання;
 • фізичні — недостатня освітленість робочої зони; підвищена або знижена температура обладнання, матеріалів; гострі кромки, задирки, шорсткість на поверхні інструментів та обладнання; підвищена температура (оскільки активність усіх дезінфікуючих засобів при підвищенні температури зростає) тощо.

На роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці працівникам видають безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби, передбачені колективним договором.

Готувати дезінфікуючі розчини необхідно у спеціально відведеному зачиненому приміщенні, в якому обов’язково мають бути у запасі 5%-вий розчин бікарбонату натрію (сода), 3–6%-вий розчин оцтової кислоти або 1–2%-вий розчин борної кислоти, а також підведена тепла вода. У цьому приміщенні обов’язково має бути достатня кількість засобів для приготування розчинів (тара, лійки тощо), а також зберігатися медична аптечка. Посудини з дезінфікуючими розчинами слід зберігати у темній непошкодженій тарі у спеціальному приміщенні, спеціальних ящиках або шафах.

Безпека медсестер під час приготування дезінфікуючих розчинівЧитайте: "Врачебная ошибка: виды, причины, наступление и освобождение врача от ответственности"

Перед початком роботи потрібно:

 • перевірити справність спеціального одягу, інших засобів індивідуального захисту і лише потім надягти їх. Спецодяг необхідно застібнути на всі гудзики, заправити рукави;
 • забезпечити нормативне освітлення робочої зони;
 • прибрати сторонні предмети з робочого місця та шляхів переміщення, переконатися у відсутності на підлозі предметів, що спричиняють ковзання;
 • перевірити наявність піску та засобів для нейтралізації кислот і лугів;
 • увімкнути загальнообмінну припливно-витяжну (місцеву витяжну) вентиляцію;
 • впевнитися, що взято необхідні для приготування дезінфікуючих розчинів засоби, перевірити дати їх виготовлення та терміни використання;
 • перевірити, чи на робочому місці є лише необхідне для виконання конкретної роботи обладнання, та перевірити його справність;
 • про виявлені порушення, несправності обладнання та засобів захисту повідомити безпосереднього керівника (головну медичну сестру, заступника головного лікаря з медсестринства тощо) та інструктора-дезінфектора, не приступати до роботи, поки порушення чи несправності не буде усунено.

Під час роботи заборонено залишати без нагляду дезінфікуючі засоби та передавати їх іншим особам. У приміщенні для проведення робіт заборонено перебувати стороннім особам. Під час виконання будь-яких робіт з приготування дезінфікуючих розчинів слід дотримуватися правил особистої гігієни. Забороняється курити, пити, зберігати та вживати їжу у робочому приміщенні.

Безпека медсестер під час приготування дезінфікуючих розчинівЧитайте: "Устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения"

При приготуванні дезінфікуючого розчину пероксиду водню його слід додавати у воду, а не навпаки.

При зберіганні пероксиду водню слід дотримуватися таких заходів безпеки:

 • бутель (посудина) з пероксидом водню має бути підписаний і бути у кожусі з прокладкою;
 • переносити пероксид водню слід обережно, у бутлях з кожухом або у закритій посудині, що не б’ється, уникаючи розбризкування;
 • миючий засіб, розфасований у негерметичну упаковку, слід зберігати у сухому місці.

При приготуванні дезінфікуючих розчинів із застосуванням легкозаймистих рідин (ЛЗР) і горючих рідин (ГР) слід дотримуватися таких вимог безпеки:

 • роботи з ЛЗР і ГР проводять лише у витяжних шафах, при вимкнутих електроприладах;
 • зберігають ЛЗР і ГР у закритому товстостінному скляному посуді у металевих ящиках з кришками;
 • тару, в якій готувались розчини з ЛЗР і ГР, після проведення роботи одразу ретельно промивають водою (подвійне наповнення);
 • відпрацьовані ГР збирають до спеціальної тари.

При приготуванні дезінфікуючих розчинів із застосуванням кислот і лугів слід дотримуватися таких вимог безпеки:

 • бутлі з кислотами мають бути підписані, їх зберігають у захисній металевій тарі, викладеній негорючими матеріалами, яку переносять і піднімають удвох;
 • переливають кислоти та луги з бутлів у меншу за об’ємом тару вдвох за допомогою сифона та лише під місцевою витяжною вентиляцією;
 • для приготування розчинів луги і кислоти переливають тонким струменем у воду, а не навпаки, при цьому безперервно помішуючи.

Великі шматки їдких лугів слід розколювати на дрібні шматочки у спеціально відведеному місці, заздалегідь накривши шматки, що розбиваються, щільною тканиною (бельтингом) або папером. Рекомендується замість монолітних шматків лугу застосовувати лускаті. Розчиняти тверді луги слід шляхом повільного додавання їх невеликими шматками у воду при безперервному помішуванні. Шматочки лугів слід брати лише щипцями.

Безпека медсестер під час приготування дезінфікуючих розчинівЧитайте: "Сімейний лікар — як працювати в нових умовах?"

Бутлі з кислотами, лугами чи іншими їдкими речовинами треба відкривати повільно, поступово звільняючи пробку для випуску газу, який там утворився.

Зливати (переливати) кислоти та луги слід за допомогою пристосувань, що запобігають розбризкуванню (наприклад, лійок із загнутими всередину краями).

При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах захисту слід негайно зупинити роботу, вимкнути обладнання та прилади, повідомити про це безпосереднього керівника (головну медичну сестру, заступника головного лікаря з медсестринства тощо) та інструктора-дезінфектора та не продовжувати роботу без його вказівки.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді