Розрахунок заробітної плати головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги

Теми:
Розрахунок заробітної плати головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги

Відповідно до підпункту 1.2 Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 28.10.2002 № 385, центр первинної медико-санітарної допомоги — це амбулаторно-поліклінічний заклад охорони здоров’я.

Відповідно до підпункту 2.2.1 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови оплати праці), керівникам закладів охорони здоров’я посадові оклади встановлюються за групами з оплати праці.

Показники віднесення закладів охорони здоров’я і установ соціального захисту населення до груп з оплатою праці керівних працівників визначені у додатку 2 до Умов оплати праці.

Зокрема, керівникам самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів, у тому числі центру первинної медико-санітарної допомоги, за якими закріплена територія з обслуговування населення, посадовий оклад встановлюється за ІІ групою оплати праці за умови, що чисельність прикріпленого населення — більше 100 тисяч осіб; ІІІ групою — 75–100 тисяч осіб; IV групою — 50–75 тисяч осіб; V групою — до 50 тисяч осіб, що відповідає 17, 16, 15 та 14 тарифним розрядам за Єдиною тарифною сіткою.

У 2014 році розмір посадових окладів за вказаними тарифними розрядами становить 2556 гривень, 2377 гривень, 2198 гривень та 2062 гривень відповідно.

Зауважимо, що посадовий оклад керівника центру первинної медико-санітарної допомоги, встановлений за групою оплати праці, відображається у графі 5 Тарифікаційного списку працівників закладів охорони здоров’я (додаток 1 до Умов оплати праці).

Також керівнику центру первинної медико-санітарної допомоги можуть бути встановлені інші обов’язкові та стимулюючі виплати, виплачуватися премія та надаватися матеріальна допомога, у тому числі і на оздоровлення.

При цьому пунктом 1.6 Умов оплати праці визначено, що преміювання керівників закладів охорони здоров’я та їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Крім передбачених Умовами оплати праці виплат, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги має право на:

  • надбавку за вислугу років (п. 2 Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418);
  • допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки (п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524).

Зазначені виплати не потребують погодження з органом вищого рівня.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики