Оплата праці медичних працівників, які проводять бактеріологічне дослідження на туберкульоз

Працівники клініко-діагностичної лабораторії закладу охорони здоров’я проводять, зокрема, обстеження хворих на туберкульоз. Наказом по закладу для проведення бактеріологічних досліджень біоматеріалу хворих на мікобактерії туберкульозу були призначені окремі відповідальні особи, а саме: лікар-лаборант, фельдшер-лаборант, санітарка. Чи мають ці працівники право на підвищення посадових окладів за роботу у шкідливих умовах та на надбавку за тривалість безперервної роботи?

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз» від 16.02.2011 № 123 (далі — Постанова № 123) медичним працівникам, які працюють у спеціалізованих закладах охорони здоров’я та структурних підрозділах закладів охорони здоров’я, що здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на заразну (активну) форму туберкульозу, установлюються:

  • підвищення посадових окладів на 30–60% у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці;
  • надбавка за тривалість безперервної роботи у розмірі до 60% посадового окладу залежно від стажу роботи на відповідній посаді.

Розглянемо підстави для здійснення зазначених виплат, адже кожна з них має певні особливості встановлення.

Підвищення посадових окладів у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці

Перелік посад працівників, які працюють у спеціалізованих закладах охорони здоров’я та структурних підрозділах закладів охорони здоров’я, що здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз, та порядок встановлення підвищення у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, а також надбавок за тривалість безперервної роботи запроваджено з 1 липня 2011 року наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2011 № 284/424. Саме цим наказом внесено зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом зазначених відомств від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови оплати праці).

Перелік протитуберкульозних закладів, а саме спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, що здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.07.2009 № 514.

Перелік структурних підрозділів протитуберкульозних закладів із високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз визначений пунктом 3.4 розділу ІІІ Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.08.2010 № 684 (далі — Стандарт інфекційного контролю).

До закладів із високим ступенем ризику захворювання на туберкульоз відносять, зокрема, клініко-діагностичну лабораторію (мікробіологічна, бактеріологічна лабораторія) у складі закладів підрозділу І «Однопрофільні, спеціалізовані лікарняні заклади охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на туберкульоз» пункту 3.4 Стандарту інфекційного контролю.

Водночас серед закладів підрозділу II «Структурні підрозділи лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на туберкульоз» пункту 3.4 Стандарту інфекційного контролю, що належать до високого та середнього ступеня ризику захворювання на туберкульоз, клініко-діагностична лабораторія відсутня.

Разом з тим, пунктом 3 приміток до Переліку закладів (підрозділів) та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці (додаток 3 до Умов оплати праці), установлено, що посадові оклади лікарів, незалежно від найменування посад, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, незалежно від найменування посад, професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, у закладах охорони здоров’я та їх структурних підрозділах, за винятком тих, що перелічені в пунктах 4, 5 додатка 3 до Умов оплати праці, підвищуються на 30% пропорційно безпосередньо відпрацьованому часу з хворими на туберкульоз (із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять).

Фактичні години цієї роботи реєструються у журналі за підписом керівника структурного підрозділу.

Отже, працівники, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, у неспеціалізованих закладах охорони здоров’я, мають право на підвищення посадових окладів на 30% пропорційно безпосередньо відпрацьованому часу.

Визначення переліку працівників, яким підвищуються посадові оклади

Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, затверджується керівником закладу, установи за погодженням із профспілковим комітетом залежно від функціональних обов’язків та обсягу роботи у шкідливих та важких умовах праці.

Додатком 1 до Умов оплати праці установлено, що для проведення роботи з визначення посадових окладів працівників закладів охорони здоров’я та розмірів доплат і надбавок за наказом керівника створюється постійно діюча тарифікаційна комісія, яку він і очолює. Щорічно тарифікаційна комісія складає тарифікаційний список. Зауважимо, що тарифікаційний список є основним документом для складання штатного розпису, додається до нього і підписується всіма членами комісії.

Насамкінець зазначимо: відповідальність за своєчасне та правильне визначення розміру заробітної плати працівників несе керівник закладу.             

НОРМАТИВНА БАЗА

Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз» від 16.02.2011 № 123 (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519, зареєстровано в Мін’юсті 17.10.2005 за № 1209/11489 (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз» від 16.07.2009 № 514, зареєстровано в Мін’юсті 09.09.2009 за № 842/16858

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Протитуберкульозні заклади

лікувально­профілактичні заклади охорони здоров’я (протитуберкульозні диспансери, лікарні, санаторно­курортні, інші заклади) чи їх структурні підрозділи, в яких надається медична допомога хворим на туберкульоз.

Пункт 7 статті 1 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» від 05.07.2001 № 2586-III

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Надбавка за тривалість безперервної роботи

Встановлення надбавки за тривалість безперервної роботи працівникам, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, у неспеціалізованих закладах охорони здоров’я, Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, не передбачено.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики