Виплата надбавки за вислугу років медичному працівнику, що тимчасово направлений на роботу до військкомату

Виплата надбавки за вислугу років медичному працівнику, що тимчасово направлений на роботу до військкомату

Так, і ось чому. Згідно з пунктом 3 Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418, керівникам закладів охорони здоров’я, їх заступникам з числа лікарів, заступникам головного лікаря з медсестринства, керівникам структурних підрозділів з числа лікарів, головним медичним сестрам, лікарям усіх спеціальностей, професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я, фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою усіх спеціальностей тощо встановлюється надбавка за вислугу років. Її розмір залежить від стажу роботи, а саме:

  • понад 3 роки — 10%;
  • понад 10 років — 20%;
  • понад 20 років — 30%.

Частиною шостою статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232­XII (далі — Закон про військовий обов’язок) визначено, що за членами комісій з питань приписки до призовних дільниць, призовних та лікарських комісій при районних (міських) військових комісаріатах, лікарями і середнім медичним персоналом, технічними працівниками та обслуговуючим персоналом, які направляються для роботи на призовних дільницях і збірних пунктах під час взяття допризовників на військовий облік і призову громадян на військову службу або на збори для проведення медичного огляду і повторного огляду громадян, а також для відправлення призваних на збірні пункти, на весь час виконання цих обов’язків зберігаються займана посада та середній заробіток за основним місцем роботи.

Нагадаємо, що середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата (абз. 3 п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100). При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включаються: основна заробітна плата; доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; високі досягнення в праці — високу професійну майстерність; умови праці; інтенсивність праці; вислугу років) тощо.

З огляду на це, медичним працівникам закладів охорони здоров’я, які направлені для роботи, визначені у частині шостій статті 43 Закону про військовий обов’язок, на весь час виконання обов’язків зберігається середній заробіток за основним місцем роботи, до якого включається також надбавка за вислугу років.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді