Внесення запису до трудової книжки головного лікаря сільської дільничної лікарні

Вирішення цього питання лежить у площині норм Кодексу законів про працю України. Поєднання окремих професійних назв робіт «Головний лікар» (КП 1210.1) та «Лікар загальної практики — сімейний лікар» (КП 2221.2) Класифікатором професій не передбачено і виступає як неправомірне.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики