Можливість розширення назви посади лікаря-психіатра

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (КП), серед іншого, передбачає професійну назву роботи «Лікар-­психіатр» з кодом КП 2221.2. Відповідно до норм Примітки 2 Додатка В до КП цю професійну назву роботи можна розширити словом «дитячий» і в такому вигляді вносити її до трудових книжок працівників, штатних розписів, наказів про прийняття на роботу тощо. Кваліфікаційна характеристика професії «Лікар-­психіатр дитячий» передбачена Випуском № 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик працівників, затвердженим і впровадженим в дію наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики