Як правильно назвати посаду робітника з обслуговування обладнання

Класифікатор професій не передбачає професійної назви роботи «Робітник з обслуговування обладнання», як не передбачає професійної назви роботи, за якою передбачалося б тільки виконання робіт, зазначених у запитанні. Крім того, відповідної пропозиції з боку центральних органів державної виконавчої влади з цього приводу не було. Окремими функціональними обов’язками за різними професіями передбачається робота з балонами з газом. Це, наприклад, «Електрогазозварник» (КП 7212), «Такелажник» (КП 7215).

Розуміючи ситуацію, яка на сьогодні склалась у лікувально-­профілактичних закладах із виконанням зазначених робіт, пропонуємо до вирішення цього питання застосовувати професію «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків» (КП 7129). Відповідно до кваліфікаційної характеристики (Випуск 87 «Житлове та комунальне господарство населених пунктів» Довідника кваліфікаційних характеристик працівників, затверджений наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17 червня 1999 р. № 144) починаючи з 3 розряду до «Завдань та обов’язків» цього робітника належить «проведення періодичних оглядів обладнання і механізмів, які обслуговує, технічне обслуговування і ремонт систем… газопостачання… вентиляції, кондиціювання повітря» тощо. У будь-­якому разі обов’язковою умовою до виконання робіт із киснем у балонах, їх підключення тощо є дотримання норм і правил техніки безпеки, атестація працівника в установленому порядку, проведення інструктажів, навчання.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики