Чи дозволено «подвійні» посади у фінансово-бухгалтерському відділі лікарні?

Відповідь на запитання, що стосується професії головного бухгалтера, випливає з пункту 4 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-­XIV. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:

  • введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
  • користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
  • ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
  • самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких має оприлюднюватися, та в бюджетних установах.

Завдання та функціональні обов’язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах визначаються Кабінетом Міністрів України.

Кваліфікаційну характеристику професії «Головний бухгалтер» вміщено у розділі 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336. Свого часу проект цієї кваліфікаційної характеристики було розроблено Міністерством фінансів України і затверджено Міністерством праці та соціальної політики України 28 грудня 2001 року. Оскільки на підприємствах, в установах і організаціях різних форм господарювання виникали однотипні запитання про те, як визначити через назву посади також управління відповідним структурним підрозділом, було розроблено Примітку до цієї кваліфікаційної характеристики.

У Примітці, зокрема, зазначено: «Кваліфікаційна характеристика професії керівника Головний бухгалтер поширюється на інші професії керівників підрозділів бухгалтерського обліку підприємств, установ та організацій: Начальник управління, Начальник відділу (самостійного), Начальник відділу (у складі управління), Начальник бюро, Начальник сектора, Завідувач відділу (бюро), Завідувач сектора.

Посадові інструкції повинні враховувати конкретні особливості професійної діяльності працівників указаних професій».

Запитувача, напевно, зацікавить також невеличка історична довідка, що стосується посади головного бухгалтера. Постановою Ради Міністрів Союзу РСР від 17 вересня 1947 р. № 3271 було затверджено Положення про головних (старших) бухгалтерів державних, кооперативних, громадських закладів, організацій і підприємств, яким «учреждено должность главного бухгалтера… и упразднено должность начальника центральной бухгалтерии» [мовою оригіналу].

Таким чином, на підприємстві до штатного розпису може бути внесено професійні назви робіт — «Головний бухгалтер» та «Заступник головного бухгалтера».

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді