Право лікаря-педіатра-сумісника на матеріальну допомогу на оздоровлення

У галузі охорони здоров’я жодним законодавчим актом не передбачено обов’язку роботодавця з виплати щорічної матеріальної допомоги працівникам на оздоровлення, а отже, і права працівника на її отримання, на відміну від окремих галузей економіки.

Однак згідно з нормами пункту 5.11 спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 керівники закладів охорони здоров’я мають право надавати працівникам матеріальну допомогу, у т. ч. на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Зазначеною нормою не встановлено обмежень щодо виплати такої матеріальної допомоги працівникам-­сумісникам. Як правило, положення про виплату матеріальної допомоги відображаються у колективному договорі закладу, в якому викладено розширену редакцію наведеної норми із зазначенням конкретних умов праці працівників, у т. ч. тих, хто працює за сумісництвом.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики