Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 08.02.2011 № 38/73

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2011      № 38/73 

Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2011 р. за № 213/18951

Відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1212 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939» та у зв’язку з проведеними організаційними заходами в сфері охорони здоров’я та соціального захисту

НАКАЗУЄМО:

1. Унести до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 1209/11489 (зі змінами) (далі — Умови), такі зміни:

  • абзац перший примітки 1 пункту 2.1 викласти в такій редакції: «У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня —
    613 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.»;
  • у підпункті 2.2.2 пункту 2.2 слово «амбулаторій» виключити;
  • у пункті 6 Порядку установлення груп з оплати праці керівних працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення додатка 2 до Умов слова «пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян» замінити словами «(надання соціальних послуг)»;
  • у пункті 1.13 додатка 3 до Умов слова «центри (комплекси) ранньої реабілітації дітей-­інвалідів, центри (відділення) реабілітації інвалідів» замінити словами «реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-­інвалідів»;
  • у пункті 2.6 додатка 3 до Умов слова «територіальні центри (відділення, відділи) соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян» замінити словами «територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;
  • по тексту Умов та у додатках до них слова «територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян» у всіх відмінках замінити словами «територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» у відповідних відмінках.

2. Керівникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2011 року.

Голова комісії з проведення реорганізації, перший заступник
Міністр охорони здоров’я України
І. ЄМЕЦЬ 

 зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики