Зарахування до стажу роботи у подвійному розмірі роботи в протитуберкульозному диспансері

Статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-­IV (далі — Закон № 1058) передбачено, що страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених цим Законом. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Законом № 1058, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-­XII (далі — Закон № 1788) (робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-­анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

Зазначеною статтею Закону № 1788 не визначено переліку посад, а отже, робота на будь-­якій посаді у зазначених закладах у період по 31 грудня 2003 року включно зараховується до страхового стажу при призначенні пенсії у подвійному розмірі. Періоди роботи після 1 січня 2004 року зараховуються в одинарному розмірі.

Щодо віднесення протитуберкульозного диспансеру до закладу, робота в якому зараховується у подвійному розмірі

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 5 липня 2001 р. № 2586-­III туберкульоз — це інфекційна хвороба, що викликається мікобактеріями туберкульозу, а протитуберкульозні заклади — це спеціалізовані заклади охорони здоров’я, що здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-­профілактичну (стаціонарну та амбулаторну) допомогу хворим на туберкульоз (протитуберкульозні диспансери, лікарні, відділення, кабінети, науково-­дослідні інститути, денні стаціонари, санаторії тощо). Перелік протитуберкульозних закладів затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Перелік спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-­профілактичну допомогу хворим на туберкульоз, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 16 липня 2009 р. № 514, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 9 вересня 2009 р. за № 842/16858 (далі — Перелік № 514). Переліком № 514 передбачено у т. ч. протитуберкульозний диспансер. Отже, цей заклад є тим закладом, робота в якому (незалежно від посади) зараховується при обчисленні пенсії до стажу роботи у подвійному розмірі.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики