Робота у пунктах невідкладної медичної допомоги, підпорядкованих сільським радам, і надбавка за вислугу років

Згідно з пунктом 4 Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1418 (із змінами і доповненнями; далі — Порядок № 1418), до стажу роботи, який дає право на надбавку за вислугу років, зараховуються періоди роботи медичних працівників у будь-яких державних і комунальних установах, закладах і організаціях незалежно від підпорядкування на посадах, визначених пунктом 3 цього Порядку, за умови, що оплата праці таких працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Пункти (відділення) невідкладної медичної допомоги організовуються у складі територіальних поліклінік або амбулаторій загальної практики — сімейної медицини як структурні підрозділи цих закладів охорони здоров’я. Згідно з Примірним положенням про пункт (відділення) невідкладної медичної допомоги, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні» від 29 серпня 2008 р. № 500 (із змінами і доповненнями; далі — Примірне положення), такі пункти створюються для надання цілодобової невідкладної медичної допомоги дитячому і дорослому населенню території, що обслуговується територіальною поліклінікою чи амбулаторією.

Відповідно до пункту 1.7 Примірного положення для забезпечення цілодобового функціонування пункту у його штаті затверджуються такі посади: 

  • завідувач пункту — 1 посада;
  • лікарі — один цілодобовий пост на 30 тис. дорослого населення (4,75 посади лікарів швидкої і невідкладної медичної допомоги) та один цілодобовий пост на 20 тис. дитячого населення (4,75 посади лікарів-педіатрів);
  • фельдшери (медичні сестри) — кількість посад відповідно до посад лікарів;
  • фельдшери (медичні сестри) — диспетчери — 5,25 посади;
  • молодші медичні сестри — 4,5 посади;
  • водії — одна посада на санітарну машину у зміну.

Ураховуючи, що пункти невідкладної медичної допомоги є структурними підрозділами закладів охорони здоров’я, в яких медичні працівники працюють на посадах, передбачених пунктом 3 Порядку № 1418, і для них застосовуються умови оплати праці, встановлені для працівників бюджетних галузей, весь період роботи у цих пунктах, незалежно від підпорядкування закладу, зараховується до стажу, що дає право на надбавку за вислугу років.

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді