Введення до штатного розпису посади медичного статистика

Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (далі — КП) передбачає окремі професійні назви робіт статистиків, місцем роботи яких є установи та заклади охорони здоров’я, а саме:

  • Лікар-­статистик (код КП 2229.2);
  • Статистик медичний (код КП 3221).

Під час визначення відповідної назви професії, яку слід внести до штатного розпису закладу охорони здоров’я, слід звернути увагу на трудові функції, які належать до певної посади (робочого місця), та зміст професійних і кваліфікаційних вимог прав і відповідальності, яким має відповідати вже безпосередньо працівник, що здійснюватиме професійну діяльність. Отже, відповідно до Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників:

Лікар-­статистик — здійснює статистичні і клініко-­статистичні дослідження та їх аналіз; аналізує діяльність закладів охорони здоров’я, їх економічні показники, обсяги фінансування, кадровий склад тощо. Місце роботи лікаря­-статистика — статистичні служби органів управління та установи охорони здоров’я. Освітньо-­кваліфікаційний рівень, необхідний для виконання завдань та обов’язків, — спеціаліст або магістр;

статистик медичний — збирає, систематизує і здійснює статистичне оброблення медичної документації та іншої відповідної інформації, контролює достовірність облікових даних і звітності тощо. Місце роботи статистика медичного — заклади охорони здоров’я. Необхідний Освітньо-­кваліфікаційний рівень працівника — молодший спеціаліст або бакалавр.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики