Право санітара психіатричної лікарні на призначення пенсії за віком на пільгових умовах

Із листа до редакції: «Чи має право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2 особа, яка працювала на посаді санітара психіатричної лікарні з 4 березня 1983 року по 28 лютого 1994 року?»

Відповідно до пункту «б» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-­XII (далі — Закон № 1788) право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах з шкідливими і важкими умовами праці, — за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36, і за результатами атестації робочих місць, зокрема чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах. Чоловікам, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку, передбаченого статтею 12 Закону № 1788, на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи.

Згідно з Порядком застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 листопада 2005 р. № 383 (далі — Порядок № 383), при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, чинні на період роботи особи.

У період роботи дописувача були чинними Список № 2 виробництв, цехів, професій і посад з важкими умовами праці, робота
в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 22 серпня 1956 р. № 1173 та Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком (по старості) на пільгових умовах, затверджений постановою Кабінету Міністрів СРСР від 26 січня 1991 р. № 10.

Зазначеними списками були передбачені молодші медичні працівники, які працюють у психіатричних і психоневрологічних закладах та безпосередньо обслуговують психічно хворих осіб.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 р. № 1489-­III психіатричний заклад — психоневрологічний, наркологічний чи інший спеціалізований заклад, центр, відділення тощо всіх форм власності, діяльність яких пов’язана з наданням психіатричної допомоги.

Згідно зі статтею 60 Закону № 1788 робота у лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-­анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

З урахуванням вищезазначеного період роботи з 4 березня 1983 року по 21 серпня 1992 року на посаді санітара спеціалізованої бригади з обслуговування психічно хворих в міській станції швидкої медичної допомоги та медичних катастроф має бути зарахований до пільгового стажу роботи за Списком № 2 у подвійному розмірі.

Щодо періоду роботи з 21 серпня 1992 року по 28 лютого 1994 року: оскільки не було проведено атестацію Вашого робочого місця, підстав для зарахування до пільгового стажу зазначеного періоду роботи немає у зв’язку з тим, що відповідно до підпункту 4.1 Порядку № 383 при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного 5-­річного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21 серпня 1992 року, відповідне право впродовж цього періоду має бути підтверджене за результатами атестації.

НОРМАТИВНА БАЗА

  • Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-­XII (із змінами і доповненнями)
  • Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 р. № 1489-­III (із змінами і доповненнями)
  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 16 січня 2003 р. № 36 (із змінами і доповненнями)
  • Порядок застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 листопада 2005 р. № 383; зареєстрований у Міністерстві юстиції України 1 грудня 2005 р. за № 1451/11731
  • Список № 2 производств, цехов, профессий и должностей с тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях
    и в льготных размерах
    , утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 г. № 1173
  • Список № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях, утвержденный постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді