Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів МОЗ України» від 04.07.2011 № 135-О

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

04.07.2011                                                                                                      № 135-­О

 

Про затвердження персонального складу головних
позаштатних спеціалістів
МОЗ України

 

З метою покращення якості надання медичної допомоги населенню України, удосконалення організаційно-­методичної, лікувально-­діагностичної роботи, та забезпечення ефективної координації профільних напрямків

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Персональний склад головних позаштатних спеціалістів МОЗ України — координаторів груп спеціальностей відповідного профілю, що додається:

1.2. Персональний склад головних позаштатних спеціалістів МОЗ України з лікарських (провізорських) спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою (додається).

2. Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України — координаторам груп спеціальностей відповідного профілю та головним позаштатним спеціалістам з лікарських (провізорських) спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою у термін до 01.08.2011:

2.1. Розробити та подати на затвердження до МОЗ України плани індивідуальної роботи та організаційних заходів на 2011 рік.

2.2. Надати оформлені, в установленому порядку, особові справи до Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій до 01.08.2011 визначити та затвердити персональний склад головних позаштатних спеціалістів області, району, міста.

4. Начальнику ДЗ «Центру медичної статистики МОЗ України» Голубчикову М.В. надавати допомогу головним позаштатним спеціалістам МОЗ України — координаторам груп спеціальностей відповідного профілю та головним позаштатним спеціалістам з лікарських (провізорських) спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою в отриманні необхідної статистичної інформації.

5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 20.01.2011 № 26-­к «Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів МОЗ України, від 29.07.10 № 152-­О «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.05.2010 № 89-­О», від 03.12.10 № 269­-О «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.05.2010 № 89-­О».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр О. В. АНІЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
04.07.2011 № 135-­О

Персональний склад головних позаштатних
спеціалістів МОЗ України — координаторів груп
спеціальностей відповідного профілю

№ п/п

Лікарська (провізорська) спеціальність

Група спеціальностей

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, основне місце
роботи, контактні телефони

1.

Організація
і управління охороною здоров’я

Організація
і управління охороною здоров’я

Санологія

Медична статистика

Москаленко Віталій Федорович

ректор Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця,

р. т. (044) 234-­40-­62;

234-­52-­54

2.

Загальна практика —

сімейна медицина

Загальна практика — сімейна медицина

лікувальна справа

сестринська справа

Матюха

Лариса Федорівна

доцент кафедри сімейної медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика, к. м. н.

р. т. (044) 483-­17-­21

3.

Медицина невідкладних станів

Медицина невідкладних станів

лікувальна справа (невідкладні стани)

Вершигора

Анатолій Васильович

головний лікар Київської міської станції швидкої медичної допомоги

4.

Терапія

Терапевтичного профілю:

авіаційна та космічна медицина

алергологія

анестезіологія

гастроентерологія

гематологія

геріатрія

дерматовенерологія

дієтологія

ендокринологія

ендоскопія

імунологія

інфекційні хвороби

кардіологія

клінічна імунологія

лікувальна фізкультура
і спортивна медицина

народна і нетрадиційна медицина

неврологія

нефрологія

пульмонологія

ревматологія

рефлексотерапія

спортивна медицина

суднова медицина

сурдологія

токсикологія

фізіотерапія

фтизіатрія

функціональна діагностика

Нетяженко Василь Захарович

декан медичного факультету № 2, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 НМУ ім. О. О. Богомольця, д. м. н., професор,
член-­кор. НАМН України

р. т. (044) 527-­77-­97

5.

Хірургія

Хірургічного профілю:

комбустологія

нейрохірургія

ортопедія
і травматологія

отоларингологія

офтальмологія

патологічна анатомія

проктологія

судинна хірургія

торакальна хірургія

трансплантологія

трансфузіологія

урологія

хірургія серця
і магістральних судин

Фомін

Петро Дмитрович

завідувач кафедри факультетської хірургії № 2 НМУ
ім. О. О. Богомольця, д. м. н., професор,
член-­кореспондент
АМН України

р. т. (044) 529-­38-­43;

528-­35-­34

6.

Акушерство
і гінекологія

акушерство і гінекологія

дитяча гінекологія

онкогінекологія

акушерська справа

Камінський В’ячеслав Володимирович

завідувач кафедри акушерства і гінекології та репродуктології НМАПО ім. П. Л. Шупика,
д. м. н., професор

р. т. (044) 411-­97-­19;

411-­71-­48; 411-­92-­33

7.

Онкологія

Онкологічного профілю:

онкоотоларингологія

онкохірургія

Седаков

Ігор

Євгенович

головний лікар Донецького обласного протипухлинного центру

тел. (062) 223-­98-­61

8.

Психіатрія

Психіатричного профілю:

медична психологія

наркологія

психотерапія

психофізіологія

сексопатологія

судово-­психіатрична експертиза

Марута

Наталія Олександрівна

заступник директора
з наукової роботи Інституту неврології, психіатрії і наркології АМН України, д. м. н.,

професор

р. т. (057) 738-­32-­25

9.

Судово­-медична експертиза

Судово­-медична гістологія

Судово­-медична імунологія

Судово­-медична криміналістика

Судово­-медична токсикологія

Судово­-медична цитологія

лабораторна справа (патологія)

Бурчинський Василь Георгійович

начальник Головного бюро Судово­-медичної експертизи МОЗ України

р. т. (044) 456-­50-­93

10.

Радіологія

Радіологічного профілю:

променева терапія

радіонуклідна діагностика

рентгенологія

ультразвукова діагностика

Ткаченко

Михайло Миколайович

д. м. н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини НМУ ім. О. О. Богомольця

т. (044) 456-­82-­97;

456-­10-­11

11.

Клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія та генетика

Лабораторного профілю:

клінічна біохімія

лабораторна справа (клініка)

Яновська Вікторія Григорівна

завідувач Українського референс-­центру клінічної лабораторної медицини та метрології Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

т. (044) 272-­09-­80

12.

Педіатрія

Педіатричного профілю:

дитяча алергологія

дитяча анестезіологія

дитяча гастроентерологія

дитяча гематологія

дитяча дерматовенерологія

дитяча ендокринологія

дитяча імунологія

дитяча кардіоревматологія

дитяча неврологія

дитяча нефрологія

дитяча онкологія

дитяча психіатрія

дитяча пульмонологія

неонатологія

підліткова терапія

генетика медична

дитячі інфекційні хвороби

дитяча фтизіатрія

Бережний

В’ячеслав Володимирович

завідувач кафедри педіатрії № 2 НМАПО ім. П. Л. Шупика,
д. м. н., професор

р. т. (044) 412-­16-­07;

412-­40-­58

13.

Дитяча хірургія

Дитячого хірургічного профілю:

дитяча хірургія

дитяча ортопедія
і травматологія

дитяча отоларингологія

дитяча офтальмологія

дитяча патологічна анатомія

дитяча нейрохірургія

дитяча урологія

Слєпов

Олексій

Костянтинович

завідувач відділення хірургічної корекції вроджених
вад розвитку у дітей

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», д. м. н.

тел. (044) 483-­80-­67

 

14.

Стоматологія

Стоматологічного
профілю:

дитяча стоматологія

ортодонтія

ортопедична стоматологія

терапевтична стоматологія

хірургічна стоматологія

спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою (стоматологія, ортопедична стоматологія)

Павленко

Олексій

Володимирович

 

завідувач кафедри стоматології НМАПО ім. П. Л. Шупика, д. м. н., професор

р. т. (044) 482-­08-­52;

482-­32-­81

 

15.

Загальна гігієна

Гігієнічного
профілю:

гігієна дітей
та підлітків

гігієна праці

гігієна харчування

комунальна
гігієна

радіаційна гігієна

професійна
патологія

лабораторні дослідження
факторів навколишнього середовища

лабораторні дослідження
фізичних
факторів навколишнього середовища

лабораторні дослідження
хімічних
факторів навколишнього середовища

медико-­профілактична справа

Проданчук

Микола Георгійович

 

директор Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя

МОЗ України, д. м. н.

р. т. (044) 526-­97-­00;

526-­96-­430

 

16.

Епідеміологія

Епідеміологічного
профілю:

бактеріологія

дезінфекційна
справа

епідеміологія

паразитологія

мікробіологія
і вірусологія

Бережнов Сергій Петрович

Інститут екогігієни
і токсикології ім. Л. І. Медведя

МОЗ України

р. т. (044) 526-­97-­00;

526-­96-­43

17.

Загальна фармація

Фармацевтичного
профілю:

аналітично-­контрольна фармація

клінічна
фармація

організація
і управління
фармацією

фармація

Гудзенко Олександр Павлович

генеральний директор КП «Фармація», м. Київ

 

 

Директор Департаменту
 кадрової політики,
освіти, науки та запобігання корупції В. В. ВОРОНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
охорони здоров’я України

04.07.2011 № 135-­О

Персональний склад головних позаштатних
спеціалістів МОЗ України з лікарських (провізорських)
спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів
з медичною (фармацевтичною) освітою

№ п/п

Напрямок

ПІБ

Посада, основне місце роботи,
контактні телефони

1.

Авіаційна та космічна медицина, психофізіологія

Єна

Анатолій

Іванович

начальник кафедри авіаційної, морської медицини та психофізіології Української військово-­медичної академії

р. т. (044) 453-­97-­41

2.

Алергологія

Пухлик

Борис

Михайлович

завідувач кафедри імунології та алергології Вінницького національного медичного університету

р. т. (0432) 52-­03-­62

3.

Анестезіологія

Федосюк

Роман Миколайович

в. о. головного лікаря Київської міської клінічної лікарні № 3

р. т. (044) 540-­96­-28

4.

Бактеріологія

Глушкевич

Тетяна

Григорівна

завідуюча бактеріологічною лабораторією Центральної санітарно-­епідеміологічної станції МОЗ України

р. т. (044) 425-­38-­17

5.

Гастроентерологія

Харченко

Наталія В’ячеславівна

завідувач кафедри гастроентерології і

дієтології, декан терапевтичного факультету НМАПО ім. П. Л. Шупика

р. т. (044) 205-­48­-39; 430-­37-­73; 431-­10­-47

6.

Гематологія
і трансфузіологія

 

Новак

Василь

Леонідович

директор ДУ «Інституту патології крові та

трансфузійної медицини» НАМН України

р. т. (032) 298-­32-­47

7.

Генетика медична, генетика лабораторна

Арбузова

Світлана

Борисівна

директор Донецького спеціалізованого центру медичної генетики та пренатальної діагностики, професор, д. м. н.

т. (062)305-­27-­60

8.

Геріатрія

Чайковська

Віра Володимирівна

професор кафедри терапії і геріатрії

НМАПО ім. П. Л. Шупика, д. м. н.

р. т. (044) 431-­05-­09

9.

Гігієна дітей
та підлітків

Полька

Надія

Степанівна

д. м. н., заступник директора ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва НАМН України»

р. т. (044) 559-­14-­58

10.

Гігієна праці

Чернюк Володимир Іванович

заступник директора Інституту медицини праці НАМН України, д. м. н.

р. т. (044) 284-­34-­27; 289-­66-­77

11.

Гігієна харчування

Гуліч

Марія

Павлівна

завідувач лабораторії харчування

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва» НАМНУ, д. м. н.

р. т. (044) 513-­40-­65

12.

Дезінфекційна справа

 

Свита

Віктор Миколайович

заступник головного лікаря центральної СЕС МОЗ України

р. т.: (044) 417-­35-­58

13.

Дерматовенерологія

Літус

Олександр Іванович

професор кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсами ВІЛ-­інфекції, патоморфології та фтизіатрії медичного факультету Ужгородського національного університету, президент ВГО «Українська асоціація псоріазу», д. м. н., професор

т. (044) 461-­93-­80; 461-­93­-77

14.

Дитяча алергологія

Уманець

Тетяна Рудольфівна

провідний спеціаліст відділення проблем алергії та імунореабілітації дітей

ДУ ІПАГ НАМН України

р. т. (044) 483-­98-­82

15.

Дитяча анестезіологія

Жовнір

Володимир Аполлінарійович

головний лікар Науково-­практичного медичного центру дитячої кардіології
та хірургії МОЗ України, к. м. н.

р. т. (044) 284-­03-­11

16.

Дитяча гастроентерологія

Шадрін

Олег

Геннадійович

завідувач відділу проблем харчування
та соматичних захворювань дітей
раннього віку

ДУ ІПАГ НАМН України, д. м. н.

р. т. (044) 483-­81­-17

17.

Дитяча гематологія

Донська

Світлана

Борисівна

завідувач центру дитячої онкогематології
і трансплантації кісткового мозку НДСЛ «ОХМАДИТ, к. м. н., доцент

р. т. (044) 236-­42-­15

18.

Дитяча гінекологія

Татарчук

Тетяна

Феофанівна

заступник директора з наукової роботи,

зав. відділення ендокринної гінекології

ДУ ІПАГ НАМН України, д. м. н., професор

р. т. (044) 279-­21-­56

19.

Дитяча дерматовенерологія

Калюжна

Лідія

Денисівна

завідувач кафедри дерматовенерології НМАПО ім. П. Л. Шупика, д. м. н., професор

р. т. (044) 413-­53-­52

20.

Дитяча ендокринологія

Зелінська

Наталія

Борисівна

керівник відділу дитячої і підліткової

ендокринології УНПЦЕХ, ТЕОіТ МОЗ України, к. м. н.

р. т. (044) ­560-­17-­77; 238-­69­-05; 228-­99-­00

21.

Дитяча імунологія

Чернишова

Людмила

Іванівна

завідувач кафедри дитячих інфекційних

хвороб НМАПО ім. П. Л. Шупика, д. м. н., професор

р. т. (044) 412-­26-­98

22.

Дитяча кардіоревматологія

Волосовець

Олександр Петрович

завідувач кафедри педіатрії НМУ ім. О. О. Богомольця, д. м. н., професор

р. т. (044) 235-­11-­83; 540-­96-­26

23.

Дитяча неврологія

Мартинюк

Володимир Юрійович

директор Українського медичного центру

реабілітації дітей з органічними ураженнями

нервової системи МОЗ України, к. м. н., доцент, зав. кафедри дитячої неврології
та медико-­соціальної реабілітації НМАПО ім. П. Л. Шупика

р. т. (044) 412-­10-­68

24.

Дитяча нефрологія

Багдасарова Інгрета

Вартанівна

завідувач відділення дитячої нефрології

ДУ «Інститут нефрології НАМН України», д. м. н., професор, президент Асоціації нефрологів України

т. (044) 285-­36-­44

25.

Дитяча онкологія

Климнюк

Григорій

Іванович

науковий керівник відділу дитячої онкології

Національного Інституту раку МОЗ, к. м. н.

р. т. (044) 259-­01-­85

26.

Дитяча ортопедія
і травматологія

Левицький

Анатолій Феодосійович

професор кафедри дитячої хірургії та ортопедії НМУ ім. О. О. Богомольця, д. м. н.

р. т. (044) 236-­70-­52

27.

Дитяча отоларингологія

Косаковський

Анатолій Лук’янович

завідувач кафедри дитячої отоларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО ім. П. Л. Шупика, д. м. н., професор

р. т. (044) 236-­94-­48

28.

Дитяча офтальмологія

Барінов

Юрій

Вікторович

завідувач відділення офтальмології та мікрохірургії ока НДСЛ «ОХМАТДИТ»

(044) 236-­24-­63

29.

Дитяча патологічна анатомія

Шатрова

Клавдія Михайлівна

доцент кафеди патологічної, топографічної анатомії НМАПО ім. П. Л. Шупика , к. м. н.

р. т. (044) 483-­71-­05

30.

Дитяча психіатрія

Марцинковський

Ігор Олександрович

керівник сектору медико-­соціальної реабілітації дітей та підлітків з психічними
та поведінковими розладами Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, к. м. н.

р. т. (044) 468-­32-­15

31.

Дитяча пульмонологія

Лапшин Володимир Федорович

завідувач кафедри реабілітації Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, д. м. н., професор

32.

Дитяча стоматологія

Савичук

Наталія

Олегівна

заст. директора Інституту стоматології, завідувач кафедри стоматології дитячого віку НМАПО ім. П. Л. Шупика,
д. м. н., професор

р. т. (044) 412-­57-­61

33.

Дитяча урологія

Сеймівський

Данило

Антонович

завідувач відділення дитячої урології Інституту урології АМН України,
д. м. н., професор

р. т. (044) 412-­15-­45; 412-­01-­94

34.

Дитяча фтизіатрія

Білогорцева

Ольга

Іванівна

професор кафедри фтизіатрії НМАПО ім. П. Л. Шупика, д. м. н.

р. т. (044) 275-­36-­02

35.

Дитячі інфекційні хвороби

Крамарєв

Сергій Олександрович

завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О. О. Богомольця, д. м. н.

р. т. (044) 483-­74-­62

36.

Дитяча нейрохірургія

Орлов

Юрій Олександрович

завідувач відділу дитячої нейрохірургії

Інституту нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова

НАМН України, д. м. н., професор

р. т. (044) 483-­94-­19

37.

Дієтологія

Швець

Олег

Віталійович

директор ДП «Державний науково­-дослідний центр з проблем гігієни харчування» МОЗ, асистент кафедри факультетської терапії № 1

НМУ ім. О. О. Богомольця, к. м. н.

р. т. (044) 296-­34-­55

38.

Ендокринологія

Гульчій

Микола Васильович

головний лікар КМКЛ № 16, д. м. н., професор

т. (044) 272-­31-­16

39.

Епідеміологія

Колеснікова

Ірина

Павлівна

зав. кафедри епідеміології НМУ ім. О. О. Богомольця, д. м. н.

т. (044) 454-­49­-36

40.

Ендоскопія

Нікішаєв

Володимир Іванович

завідувач відділення ендоскопічної діагностики та хірургії Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, д. м. н.

р. т. (044) 518-­27-­16

41.

Імунологія, клінічна імунологія, лабораторна імунологія

Чоп’як

Валентина Володимирівна

завідувач кафедри клінічної імунології та алергології Львівського НМУ,
д. м. н., професор

р. т. (0322) 75-­61-­42

42.

Інфекційні хвороби

Голубовська

Ольга

Анатоліївна

завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. О. О. Богомольця

43.

Кардіологія

Сіренко

Юрій Миколайович

завідувач відділу симптоматичних гіпертензій інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска НАМН України,
д. м. н., професор

р. т. (044) 249-­70-­41

44.

Комбустіологія

Козинець

Георгій

Павлович

завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО ім. П. Л. Шупика, д. м. н., професор

р. т. (044) 552-­70-­68

45.

Комунальна гігієна

Станкевич

Валерій Васильович

завідуючий лабораторією гігієни ґрунту
та відходів ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва НАМН України», д. м. н.

р. т. (044) 559-­50­-36

46.

Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

Акіменко Володимир

Якович

завідуючий лабораторією гігієни шуму, житлових та громадських споруд ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва НАМН України»,
д. м. н., професор

р. т. (044) 559-­25-­92

47.

Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

Гринько

Алла

Петрівна

завідуюча лабораторією аналітичної хімії

ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя», к. х. н.

р. т. (044) 258-­42-­06

48.

Лікувальна фізкультура

і спортивна медицина

Дударь

Лариса

Вікторівна

завідувач кафедри фізичної реабілітації
та спортивної медицини НМУ ім. О. О. Богомольця

49.

Медична психологія, психотерапія

Михайлов

Борис Володимирович

завідувач кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, д. м. н., професор

роб. (057) 343-­41-­44; 330-­99-­23

50.

Мікробіологія
і вірусологія

Широбоков

Володимир Павлович

завідувач кафедри мікробіології та вірусології НМУ ім. О. О. Богомольця, д. м. н., професор, академік НАНУ,
член-­кореспондент НАМН України

р. т. (044) 454-­49-­37;
454-­49-­48; 483-­95-­60

51.

Народна
та нетрадиційна медицина

Поканевич

Валерій Володимирович

президент Київського медичного університету Української асоціації
народної медицини

р. т. (044) 234-­25-­84; 234-­99-­92

52.

Наркологія

 

Мінко

Олександр Іванович

Завідувач відділу профілактики та лікування алкоголізму ДУ «Інституту неврології, психіатрії і наркології» НАМН України, д. м. н., професор

т. (057) 738­-33-­87

53.

Неврологія

Міщенко

Тамара

Сергіївна

завідувач відділення судинної патології головного мозку Інституту клінічної та експериментальної неврології і психіатрії НАМН України, д. м. н., професор

р. т. (057)-­738-­06-­24

54.

Нейрохірургія

Педаченко

Євгеній Георгійович

керівник відділу Інституту нейрохірургії
ім. Ромоданова НАМН України,

д. м. н., професор, член-­кор. НАМН України

т. (044) 486-­46-­08, 293-­73-­77; 216-­46-­08

55.

Неонатологія

Шунько

Єлизавета Євгенівна

завідувач кафедри неонатології

НМАПО ім. П. Л. Шупика, д. м. н., професор

р. т. (044) 205-­49-­93

56.

Нефрологія

Колесник

Микола Олексійович

директор Інституту нефрології
НАМН України, д. м. н., професор

р. т.: (044) 216-­91-­89; 540-­96-­42

57.

Онкогінекологія

 

Воробйова

Люся

Іванівна

зав. науково­-дослідного відділення онкогінекології Національного інституту раку

р. т. (044) 259-­01-­73

58.

Онкоотоларингологія

 

Лукач

Ервін

Венцлович

зав. ЛОР-­онкологічного відділення
ДУ «Інститут отоларингології
ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України», д. м. н., професор

р. т. (044) 283-­62-­59

59.

Онкохірургія

Смоланка

Іван

Іванович

завідувач відділу пухлин грудної залози
і її реконструктивної хірургії Національного інституту раку, д. м. н., професор

роб. (044) 257-­42-­69; 257-­10-­52

60.

Ортодонтія

Драгомирецька

Мирослава Стефанівна

доцент кафедри дитячої стоматології

Львівського ДМУ ім. Д. Галицького

р. т. (0322) 75-­07-­49

61.

Ортопедична стоматологія

Неспрядько

Валерій

Петрович

декан стоматологічного факультету, завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМУ ім. О. О. Богомольця, д. м. н., професор

62.

Ортопедія
і травматологія

Страфун

Сергій

Семенович

заст. директора Інституту травматології
та ортопедії НАМН України,
д. м. н., професор

63.

Отоларингологія

Заболотний

Дмитро

Ілліч

директор Інституту отоларингології
ім. О. С. Коломійченка НАМН України, д. м. н., професор, член-­кореспондент АМН України

р. т. (044) 213-­22-­02; 483-­22-­02

64.

Офтальмологія

Риков

Сергій Олександрович

професор кафедри офтальмології НМАПО ім. П. Л. Шупика, д. м. н, головний лікар Київської міської лікарні «ЦМХО»

р. т. (044) 408-­28-­33

65.

Паразитологія

Бодня

Катерина

Ігорівна

завідуюча кафедри медичної паразитології та тропічних хвороб ХМАПО,
д. м. н., професор

т. (057) 297 ­90 ­23

66.

Патологічна анатомія

Діброва

В’ячеслав Андрійович

завідувач кафедри патанатомії медичного інституту УАНМ

роб. (044) 234-­92-­76

67.

Підліткова терапія

Бекетова

Галина Володимирівна

завідувач кафедри дитячих та підліткових захворювань НМАПО ім. П. Л. Шупика, д. м. н., професор

68.

Проктологія

Захараш

Михайло

Петрович

завідувач кафедри хірургії № 1

НМУ ім. О. О. Богомольця, професор,

член-­кореспондент НАМН України

р. т. (044) 256-­97-­59;
 253-­60-­38

69.

Променева терапія

Семикоз

Наталія

Григорівна

професор кафедри онкології, променевих методів діагностики і лікування
ФПО Донецького ДМУ

р. т. (0622)-­23-­89-­53;
23­-95-­20

70.

Професійна патологія

Басанець

Анжела Володимирівна

завідуюча відділом профпатології Інституту медичної праці АМН України

р. т. (044) 289-­67-­62;
284-­34-­37

71.

Пульмонологія
та фтизіатрія

Фещенко

Юрій

Іванович

директор Інституту фтизіатрії
і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського
НАМН України, д. м. н., професор,
академік НАМН України

р. т. (044) 275­-04-­02

72.

Радіаційна гігієна

 

Бурлак

Галина

Федорівна

завідуюча відділом радіаційно-­гігієнічної експертизи Інституту радіаційного захисту АТН України

р. т. (044) 245-­67­-96

73.

Ревматологія

Борткевич

Олег

Петрович

провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології Інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України, д. м. н.

р. т. (044) 501-­30-­84

74.

Рефлексотерапія

 

Коваленко

Ольга

Євгенівна

професор кафедри рефлексотерапії та неврології НМАПО ім. П. Л. Шупика, д. м. н.

75.

Санологія

 

Опанасенко Геннадій Леонідович

завідувач кафедри спортивної медицини та санології НМАПО ім. П. Л. Шупика, д. м. н., професор

76.

Сексопатологія

Горпинченко

Ігор

Іванович

завідуючий відділення сексопатології та андрології Інституту урології АМН України, д. м. н., професор

р. т. (044) 216-­66-­60

77.

Судинна хірургія

Нікульніков

Павло

Іванович

завідуючий відділом хірургії магістральних судин Національного інституту хірургії
і трансплантології ім. О. О. Шалімова

роб. (044) 408-­61-­81

78.

Суднова медицина

Гоженко

Анатолій

Іванович

директор Українського НДІ медицини транспорту МОЗ України, д. м. н., професор

роб. (048) 728-­14-­52

79.

Судово-­психіатрична експертиза

Ревенок

Олександр

Анатолійович

керівник відділення судово-­психіатричних

проблем наркології Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ, д. м. н.

р. т. (044) 592-­37-­62;
468-­32-­15

80.

Сурдологія

 

Писанка

Віктор Миколайович

головний науковий співробітник
Інституту отоларингології
ім. проф. О. С. Коломійченка, д. м. н.

роб. (044) 483-­73-­65

81.

Терапевтична стоматологія

Борисенко Анатолій Васильович

завідувач кафедри терапевтичної стоматології НМУ ім. О. О. Богомольця, д. м. н., професор

роб. (044) 483-­95-­580;
каф.(044) 483-­13-­20

82.

Токсикологія

Шейман

Борис

Семенович

НДСЛ «ОХМАДИТ», керівник Центру токсикології та екстракорпоральних методів детоксикації, д. м. н.

р. т. (044) 236-­97-­67;
236-­60-­96

83.

Торакальна хірургія

Гетьман

Вадим

Георгійович

завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології НМАПО ім. П. Л. Шупика

84.

Трансплантологія

 

Ніконенко Олександр Семенович

директор Запорізької медичної академії післядипломної освіти, д. м. н., професор

85.

Урологія

Пасєчніков

Сергій

Петрович

завідувач відділення неспецифічних запальних захворювань нирок,
сечовивідних шляхів з групою уротуберкульозу Інституту урології НАМН України, д. м. н., професор

р. т. (044) 227-­70-­39; 225-­73-­26

86.

Фізіотерапія

Козявкін

Володимир

Ілліч

директор Міжнародної клініки відновного лікування, д. м. н., професор

р. т. (03247) 6-­52-­00

87.

Функціональна діагностика

Сичов

Олег

Сергійович

вчений секретар ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України

р. т. (044) 275-­66-­22

88.

Хірургічна стоматологія

Тимофєєв

Олексій

Олександрович

Завідувач кафедри щелепно-­лицевої хірургії НМУ ім. О. О. Богомольця, завідувач кафедри хірургічної стоматології Центра щелепно-­лицевої та пластичної хірургії, д. м. н., професор

роб. (044) 528-­35-­17

89.

Хірургія серця
і магістральних судин

Тодуров

Борис

Михайлович

Директор Київського міського центру серця,

д. м. н., професор

т. (044) 291-­61-­01

90.

Організація
і управління фармацією

Руденко Володимир Васильович

Перший заступник генерального директора КП «Фармація», м. Київ

91.

Аналітично-­контрольна фармація

Баула

Ольга

Петрівна

Перший заступник директора
ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», директор Департаменту з фармацевтичної діяльності, к. ф. н., доцент

тел. (044) 498-­43-­54; 498-­43-­03

92.

Клінічна фармація

Зупанець

Ігор

Альбертович

завідувач кафедри клінічної фармації
з фармацевтичною опікою Національного Фармацевтичного Університету,
д. м. н., професор

тел. (057) 706-­30-­59; 706-­30-­72

93.

Лікувальна справа

Піддубна

Галина

Василівна

головний фельдшер станції швидкої медичної допомоги

р. т. (044) 235-­20-­94

94.

Сестринська справа

Івашко

Галина

Миколаївна

заступник головного лікаря
з медсестринства, ТОВ «Медікс-­рей Інтернешнл Груп», лікарня «ЛІСОД», президент Асоціації медичних сестер України

95.

Лікувальна справа (невідкладні стани)

Трухан

Ніна

Іванівна

старший фельдшер підстанції № 15 станції швидкої допомоги м. Києва

р. т. (044) 545-­09-­24

96.

Акушерська справа

Білявська

Галина

Анатоліївна

акушер пологового відділення КЗКОР «КОЦОЗМД»

97.

Лабораторна справа (клініка)

Яновська

Вікторія Григорівна

зав. Українського референт-­центру клінічної лабораторної діагностики та метрології, Українська дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»

р. т. (044) 272-­09-­80

98.

Лабораторна справа (патологія)

Степаненкова Оксана

Михайлівна

медичний лаборант відділення
Судово­-медичної криміналістики
ДУ Головне бюро Судово­-медичної експертизи МОЗ України

р. т. (044) 456-­50-­93; 456-­60-­98

99.

Стоматологія, ортопедична стоматологія

Буренок

Сергій Володимирович

викладач курсів удосконалення
зубних техніків Інституту стоматології
при НМАПО ім. П. Л. Шупика,
д. м. н., професор

т. (044) 205-­49-­85

100.

Медико-­профілактична справа

Кононенко

Віталій

Іванович

заступник головного лікаря
з питань організації
та управління

р. т. (044) 425-­15-­47

101.

Медична статистика

Харкевич

Лідія

Борисівна

медичний статистик
ДЗ «Центр медичної статистики
МОЗ України»

р. т. (044) 253-­01-­45

102.

Фармація

Мельничук

Ганна

Іванівна

фармацевт Спільного
українсько-­російського
підприємства «Росфармак»

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти,
науки та запобігання корупції
В. В. ВОРОНЕНКО

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді