Право сестри медичної, якій призначено пенсію за вислугу років, працювати на посаді сестри медичної молодшої

Питання виходу медичних працівників на пенсію за вислугу років врегульовано нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-­XII (далі — Закон № 1788) та постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» від 4 листопада 1993 р. № 909.

Згідно з нормами зазначених нормативних актів право на пенсію за вислугу років мають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад) лікарняних закладів, лікувально-­профілактичних закладів особливого типу, лікувально-­трудових профілакторіїв, амбулаторно-­поліклінічних закладів, закладів швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладів переливання крові, закладів охорони материнства і дитинства, санаторно-­курортних закладів, санаторно-­епідеміологічних закладів, діагностичних центрів, медико-­соціальних експертних комісій, бюро судово-­медичної експертизи тощо.

Пенсія за вислугу років працівникам охорони здоров’я призначається за наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років.

Згідно з нормами статті 7 Закону № 1788 звернення за призначенням пенсії може здійснюватися у будь-­який час після виникнення права на пенсію, тобто з моменту відпрацюванням працівником на зазначених посадах у визначених медичних закладах та установах 25 і більше років. При цьому пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

Відповідно до Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117, посади молодших медичних сестер (з догляду за хворими, санітарок-­прибиральниць, санітарок-­буфетниць тощо) віднесено до категорії робітників, а не до середнього медичного персоналу. І робота на таких посадах не дає право працівникам на призначення пенсії за вислугу років.

Отже, сестра медична, якій призначено пенсію за вислугу років, може працювати на посаді сестри медичної молодшої.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики