Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів» від 06.06.2012 № 546

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

06.06.2012                                                                                                            № 546

 

Про затвердження Положення
про електронний реєстр пацієнтів

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

Затвердити Положення про електронний реєстр пацієнтів, що додається.

Прем’єр-­міністр України М. АЗАРОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 6 червня 2012 р. № 546

ПОЛОЖЕННЯ
про електронний реєстр пацієнтів

1. Це Положення визначає процедуру створення та функціонування електронного реєстру пацієнтів (далі — реєстр).

2. Реєстр створюється з метою підвищення ефективності медичної допомоги, забезпечення своєчасності її надання та достовірності статистичної інформації.

3. Реєстр є єдиною інформаційною системою збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, оновлення, використання і поширення шляхом розповсюдження, реалізації, передачі, а також знищення відомостей про фізичну особу та отриману нею медичну допомогу.

4. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, що наведені в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-­телекомунікаційних системах», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про Національну програму інформатизації», «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис».

5. Реєстр є інформаційним ресурсом МОЗ, який ведеться з використанням інформаційних технологій, електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Заклади охорони здоров’я усіх форм власності (далі — заклади охорони здоров’я) зобов’язані вносити до Реєстру відомості про:

  • фізичну особу, що містяться у затверджених наказами МОЗ медичних облікових формах;
  • заклад охорони здоров’я, в якому пацієнтові надано медичну допомогу;
  • вид наданої пацієнтові медичної допомоги;
  • лікарські засоби та вироби медичного призначення, закуплені для лікування пацієнта за кошти державного та місцевих бюджетів;
  • згоду пацієнта на обробку персональних даних за встановленою МОЗ формою.

6. Порядок ведення реєстру затверджується МОЗ.

7. МОЗ здійснює централізоване управління, забезпечує створення, впровадження, ведення та оновлення реєстру шляхом реалізації єдиної технологічної політики з урахуванням державних, галузевих і адаптованих міжнародних стандартів у сфері інформаційних технологій.

8. Розпорядником реєстру є МОЗ.

МОЗ розробляє та затверджує нормативно­-правові акти, які забезпечують функціонування реєстру, а також здійснює безпосередній контроль за його веденням.

9. Володільцями реєстру є заклади охорони здоров’я.

Володільці реєстру за наявності згоди пацієнтів на обробку їх персональних даних вносять інформацію до реєстру, обробляють її та забезпечують захист персональних даних, що вносяться до реєстру.

10. Обмін відомостями між закладами охорони здоров’я ведеться за допомогою телекомунікаційної мережі із забезпеченням захисту інформації відповідно до вимог законодавства.

11. Обмін відомостями між центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями здійснюється в порядку, затвердженому МОЗ.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики