Робота сестри медичної за сумісництвом на 0,5 ставки середнього медичного працівника

Ні, не може. Згідно зі статтею 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-­XII (зі змінами і доповненнями) та Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-­1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 27 грудня 2005 р. за № 1566/11846, пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, зокрема у випадках, коли робота на цих посадах має місце після досягнення пенсійного віку.

Переведення з одного виду пенсії на інший проводиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами. Пенсіонерам після досягнення пенсійного віку рекомендуємо звернутися до органів Пенсійного фонду з заявою про призначення пенсії за віком.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики