Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» від 23.02.2012 № 129

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

23.02.2012                                                                                                            № 129

 

Про затвердження Примірних штатних
нормативів центру первинної медичної
(медико-­санітарної) допомоги

 

На виконання Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», п. 3 рішення Ради регіонів від 15 вересня 2011 року та Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» на 2012–2020 рр., затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1164-­р, з метою забезпечення формування мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-­санітарну) допомогу,

наказую:

1. Затвердити Примірні штатні нормативи центру первинної медичної (медико-­санітарної) допомоги, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.09.2011 № 556 «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-­санітарної) допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві».

3. Директору Департаменту лікувально­-профілактичної допомоги (Хобзей М. К.) довести цей наказ до відома Міністра охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальників управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити врахування положень цього наказу у процесі формування мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-­санітарну) допомогу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Толстанова О. К.

Віце-­прем’єр-­міністр України —
Міністр Р. В. БОГАТИРЬОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
23.02.2012 № 129

Примірні штатні нормативи центру первинної медичної
(медико-­санітарної) допомоги


п/п

Найменування посади

Кількість посад
у закладі

Пояснення

сільського

міського

 

Керівний склад Центру ПМСД

 

 

 

1.

Головний лікар

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

2.

Заступник головного лікаря (з медичного обслуговування населення, з експертизи тимчасової непрацездатності)

1

Вводиться 1 посада на 25 посад лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів­-терапевтів дільничних, лікарів-­педіатрів дільничних, але не менше 1 посади

3.

Завідувач господарством

1

Вводиться при кількості населення 20 тис. і більше

4.

Головна медична сестра

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

5.

Головний бухгалтер

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

 

Інформаційно-­аналітичний кабінет

 

 

1.

Завідувач кабінету

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

2.

Статистик медичний

1

Вводиться 1 посада на 25 тис. прикріпленого населення,
але не менше 0,5 посади

3.

Інженер-­програміст

1

Вводиться при повній комп’ютеризації центру
та лікарських амбулаторій

 

Інший адміністративно-­управлінський та допоміжний персонал

 

 

 

1.

Бухгалтер з обліку основних засобів

1

Вводиться 1 посада на 80 лікарських посад, але не менше 0,5 посади

2.

Бухгалтер з обліку медикаментів, господарських матеріалів

1

Вводиться 1 посада на 80 лікарських посад, але не менше 0,5 посади

3.

Спеціаліст з фінансового обліку (бухгалтер)

1

Вводиться 1 посада на 80 лікарських посад, але не менше 0,5 посади

4.

Економіст

1

Вводиться при наявності
100 працівників і більше

5.

Спеціаліст з розрахунків із працівниками (бухгалтер)

1

Вводиться при наявності
400 працівників, але не менше
0,5 посади

6.

Інспектор відділу кадрів

1

Вводиться при наявності
50 працівників і більше

7.

Юрисконсульт

0,5

Вводиться при наявності
50 працівників і більше

8.

Секретар

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

9.

Сестра-­господарка

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

10.

Водій

1

Вводиться на один автомобіль за зміну

11.

Технік об’єднаних служб з обслуговування і поточного ремонту інженерних комунікацій

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

12.

Прибиральниця службових приміщень

1

Вводиться на 250 кв. м дерев’яної підлоги, 350 — підлоги, вкритої керамічною плиткою, 425 кв. м, вкритої лінолеумом,

13.

Двірник

1

Вводиться на 2700 кв. м

14.

Інженер з охорони праці

1

Вводиться при наявності 50 працівників і більше

15.

Електрик

1

Вводиться на 750 освітлювальних точок

16.

Столяр

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

 

Амбулаторія

 

 

 

1.

Завідувач амбулаторії

1

Вводиться на 3 і більше лікарських посад. Якщо менше 3 лікарських посад, вводиться замість 0,5 посади лікаря

2.

Лікар загальної практики — сімейний лікар

 

1 посада на 1200 дорослих і дітей;

1–1,25 посади на 800–1000 дорослих та дітей жителів гірських районів

1 посада на 1500 дорослих і дітей

3.

Сестра медична загальної практики — сімейної медицини (сестра медична, фельдшер)

 

1 посада на
600 дорослих і дітей;

1–1,25 посади на 400–500 дорослих та дітей жителів гірських районів

1 посада на 750 дорослих і дітей

4.

Реєстратор медичний

 

Вводиться 1 посада на 10 посад лікарів але не менше ніж 0,5 посади на амбулаторію

5.

Молодша медична сестра (санітарка-­прибиральниця)

 

Вводиться на 250 кв. м дерев’яної підлоги, 350 — підлоги, вкритої керамічною плиткою, 425 кв. м, вкритої лінолеумом, але не менше ніж 0,5 посади на амбулаторію

6.

Водій

1

Вводиться на один автомобіль
за зміну

7.

Двірник

1

Вводиться на 2700 кв. м, але не менше ніж 0,25 посади на амбулаторію

 

Медичний пункт (фельдшерсько-­акушерський / фельдшерський пункт)

 

 

 

1.

Завідувач фельдшерсько-­акушерського пункту

1

 

 

2.

Сестра медична загальної практики — сімейної медицини (сестра медична, фельдшер, акушерка)

0,5–1,0

0,5 ставки від 300 до 900 жителів, 1,0 ставки від 900 до 1200 жителів

 

3

Молодша медична сестра (прибиральниця)

0,5–1,0

Вводиться на 250 кв. м дерев’яної підлоги, 350 — підлоги, вкритої керамічною плиткою, 425 кв. м, вкритої лінолеумом, але не менше ніж 0,5 посади на медичний пункт (фельдшерсько-­акушерський, фельдшерський пункт)

На період до 01.01.2020 року амбулаторії можуть комплектуватися лікарями-­терапевтами дільничними (з розрахунку 0,5 посади на 1000 прикріпленого дорослого населення) та лікарями-­педіатрами дільничними (з розрахунку 1,25 посади на 1000 прикріпленого дитячого населення до 18 років). На цей період до штатного розпису центрів первинної медичної (медико-­санітарної) допомоги можуть включатися посади лікарів акушерів-­гінекологів, які надаватимуть первинну медичну допомогу при певних захворюваннях з урахуванням розмежування функцій між первинною та вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою, з розрахунку 0,05–0,1 посади на 1000 дорослого та дитячого населення, охопленого обслуговуванням лікарів­-терапевтів та лікарів-­педіатрів дільничних, а також посади лікарів хірургів, офтальмологів, отоларингологів, невропатологів та психіатрів, які надаватимуть первинну медичну допомогу при певних захворюваннях з урахуванням розмежування функцій між первинною та вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою, з розрахунку 0,1 посади лікарів-­спеціалістів, за усіма згаданими спеціальностями, на 1000 дорослого та дитячого населення, охопленого обслуговуванням терапевтів та педіатрів дільничних. Кількість посад лікарів-­спеціалістів за кожною окремою спеціальністю визначається з урахуванням потреби та наявної можливості укомплектування кадрами.

За необхідності, за погодженням з органом місцевого самоврядування (Засновником) у штатних розкладах центрів первинної медико-­санітарної допомоги можливо передбачати також посади охоронців, опалювальників, персоналу з надання невідкладної допомоги тощо.

Директор Департаменту
лікувально­-профілактичної допомоги
М. К. ХОБЗЕЙ

 зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді