Уведення до штатного розпису посади начальника відділу кадрів замість посади інспектора з кадрів

Заклади охорони здоров’я при встановленні штатного розпису мають застосовувати штатні нормативи, які затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23 лютого 2000 р. № 33 (далі — Наказ № 33), до якого протягом останніх років вносилися деякі зміни. Наказ № 33 не зареєстровано у Міністерстві юстиції України. Згідно з цим нормативним документом вищі органи охорони здоров’я затверджують штати підвідомчих закладів у межах штатної чисельності працівників, що склалась на початок планового року на відповідній території (сільська рада, місто, район, область). Затверд­ження штатів кожного конкретного закладу охорони здоров’я відбувається, як правило, у кінці поточного календарного року або на початку наступного. У цій ситуації було б доцільно повторно направити обгрунтування щодо доцільності введення у лікарні посади начальника відділу кадрів у зв’язку зі збільшенням обсягів роботи кадрової служби, зокрема збільшенням кількості штатних посад тощо.

Наказом № 33 керівникам закладів охорони здоров’я надано право змінювати у разі виробничої потреби штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для певного закладу, за рахунок посад інших структурних підрозділів у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Проте заміна посад працівників може здійснюватись лише у межах однієї категорії медичного, фармацевтичного, адміністративно-­управлінського та господарсько-­обслуговуючого персоналу. При цьому не допускається введення посад таких найменувань, що не передбачені чинними штатними нормативами лікувально-­профілактичних закладів.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді