Як виплачувати доплати за березень працівникам, залученим до ліквідації COVID-19: роз’яснення профспілки

Профспілка працівників охорони здоров’я надала роз’яснення «Щодо виплати доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 28.04.2020 № 03-03/103

Ліцензування медичної практики ►►► ТЕСТ

Роз'ясненняСкачати

Наказ МОЗ від 02.04.2020 № 768 затвердив Перелік посад працівників, що зайняті у ліквідації епідемії та яким здійснюється доплата в розмірі трьох посадових окладів за березень 2020 року.

Доплата в розмірі трьох посадових окладів здійснюється за весь фактично відпрацьований час медпрацівникам, які працюють у закладах (відділеннях) охорони здоров’я, визначених для надання екстреної та стаціонарної медичної допомоги хворим на COVID-19:

  • мобільних бригад з проведення заборів біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу
  • спеціалізованих бригад екстреної медичної допомоги
  • зайнятим епідеміологічними обстеженнями, лікувальними, профілактичними, протиепідемічними та дезінфекційними заходами
  • які здійснюють усі види лабораторних досліджень крові та матеріалів, які надходять від хворих на коронавірусну хворобу протягом робочого часу

✅✅✅ Доплати за лікування пацієнтів із COVID-19: механізм нарахування

Оплата праці за ставками погодинної оплати праці, збільшеними в три рази, за фактично відпрацьовані години здійснюється медпрацівникам:

  • виїзних бригад екстреної медичної допомоги, які протягом місяця виконували кілька викликів до хворих на коронавірусну хворобу або осіб з підозрою на цю хворобу
  • які залучаються закладами охорони здоров’я для проведення консультацій хворим на коронавірусну хворобу або з підозрою на цю хворобу, підтверджену згодом лабораторним тестуванням

Фактичні години роботи зазначених працівників реєструють у журналі за підписом керівника структурного підрозділу відповідного закладу охорони здоров’я.

SARS-CoV-2: Карта контролю для керівника

SARS-CoV-2: Карта контролю для керівника

Скачати

Для проведення зазначених виплат КМУ ухвалив постанову від 25.03.2020 № 250.

Посадові оклади з урахуванням підвищень відображаються у графі 12 тарифікаційного списку закладу охорони здоров’я (додаток 1 до наказу № 308/519) та затверджуються у штатному розписі закладу у графі «Посадовий оклад (грн.)», типова форма якого затверджена наказом Мінфіну від 28.01.2002 № 57.

Профспілка навела приклади нарахування доплати медпрацівникам відповідно до наказу Мінпраці «Про умови оплати прані медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб» від 02.06.2003 №145.

Приклади нарахування доплат медичним працівникам

Ситуація

Розв’язання

Лікар-інфекціоніст, який має першу кваліфікаційну категорію, працює у інфекційному відділенні лікарні, включеної до переліку закладів, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19. У березні 2020 року відпрацював норму робочого часу 161,7 години, з яких 50 годин — у нічний час

Посадовий оклад лікаря складає 5124,44 грн. = 4456 грн. (12 тар. розряд за ЄТС) + 668,44 грн. (підвищення на 15% за роботу у шкідливих умовах праці.


Доплата (COVID-19) за березень відповідно до наказу № 145 становитиме 15373,32 грн. = 5124,44 грн. × 3 (підпункт а) підпункту 1.1. пункту 1 наказу № 145)

Фельдшер виїзної бригади екстреної медичної допомоги, який має вищу кваліфікаційну категорію та стаж роботи 20 років, відпрацював у березні 180 годин (при нормі 161,7 годин), з яких на виклики до хворих на коронавірусну хворобу або до осіб з визначеним випадком COVID-19, підтвердженим пізніше ПЛР-тестами та/або апаратами для ПЛР-діагностики COVID-19, витрачено 50 годин

У цьому випадку додатковій оплаті відповідно до наказу № 145 підлягають лише години, витрачені на надання екстреної медичної допомоги хворому на коронавірусну хворобу COVID-19 або особі з ознаками цієї хвороби, підтвердженої пізніше лабораторним тестуванням.


Для визначення годинної ставки необхідно посадовий оклад працівника (тарифну ставку за березень 2020 року) розділити на середньомісячне число годин за обліковий період, яке розраховується з урахуванням норми тривалості робочого часу за цей період. Визначена таким чином годинна ставка збільшується у три рази та помножується на фактично відпрацьовану з хворим на коронавірусну хворобу кількість годин (в нашому прикладі — 50 год).


Основним засобом обліку відпрацьованого працівниками часу є табель обліку робочого часу, який є первинним обліковим документом для нарахування заробітної плати

Нові вимоги до ліцензування медичної практики