Лікар-статистик: скачайте посадову інструкцію

UA RU
Посадова інструкція лікаря-статистика визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність фахівця кабінету медичної статистики закладу охорони здоров’я. Як ознайомитеся — збережіть собі

Лікар-статистик — це одна з посад фахівців у медичній галузі, мета роботи якого — збір, аналіз, узагальнення показників стану здоров'я обслуговуваного контингенту.

Дайджест змін у медичному законодавстві 2019

Як і будь-який спеціаліст у сфері охорони здоров'я, лікар-статистик у повсякденній діяльності опирається на чинне законодавство та етичні принципи, а також керується локальними наказами медзакладу.

Лікар-статистик: класифікатор професій

За класифікатором професій «лікар-статистик» належить до професіоналів в галузі медицини та має код 229.2.

Більш детально ознайомитися з обов'язками та правами, а також вимогами до претендентів на цю посаду дозволить посадова інструкція.

Лікар-статистик: посадова інструкція

Посадова інструкція лікаря-статистика

Скачати

Посадові обов'язки лікаря-статистика

До завдань та обов'язків фахівця належить:

 • оганізаційно-методична робота, систематичне ведення статистичного обліку роботи медзакладу
 • аналіз роботи лікарні щодо показників стану здоров'я обслуговуваного населення, раціонального розподілу фінансових та кадрових ресурсів
 • координація статистичного обліку у структурних підрозділах медзакладу
 • участь у проведенні статистичних і клініко-статистичних досліджень, підготовці статистичних звітів
 • контроль за виконанням планових завдань в окремих підрозділах та в усьому медзакладі
 • проведення консультацій з питань медстатистики
 • забезпечення адміністрації медзакладу оперативними статистичними даними
 • внесення пропозицій щодо оптимізації статистичної роботи медзакладу
 • контроль за відповідністю записів у меддокументації

  Міжнародній класифікації первинної медичної допомоги (ІСРС-2)

 • розробка методичних рекомендацій щодо статистичної роботи
 • своєчасна підготовка та подання звітності про діяльність медзакладу до вищих керівних органів та в архів

Як набрати бали до атестації

Кваліфікаційні вимоги до лікаря-статистика

Для заміщення посади лікаря-статистика особа з вищою медичною освітою та сертифікатом лікаря-спеціаліста, що свідчить про проходження інтернатури за будь-якою спеціальністю медичного профілю, повинна пройти спеціалізацію з «Організації та управління охороною праці» і отримати ступінь магістра за галуззю знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медицина».

Лікар-статистик з економічною освітою. Згідно з Переліком вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю, затвердженим наказом МОЗ від 25.12.1992 № 195, до медичної діяльності на посадах лікарів-статистиків допускаються особи з вищою економічною, економіко-статистичною, статистичною та інженерно-економічною освітою та мають сертифікат, що дає право обіймати таку посаду.

Які додатки має містити адвокатський запит? Коли можна не надавати відповідь? Яку інформацію надавати заборонено? Упродовж якого строку відповідати?зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді