Скачайте форму № 265/о «Направлення на серологічне дослідження крові»

Перегляньте бланк форми № 265/о та скачайте, щоб використати в роботі

Форма медичної облікової документації 265/о «Направлення №__ на серологічне дослідження крові» (рос. — 265/у) використовується у разі направлення крові на дослідження на сифіліс у лабораторію обласного (міського) шкірно-венерологічного диспансеру.

Медсестринство: три зміни в роботі

Форма 265/о затверджена наказом МОЗ «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів» від 04.01.2001 № 1. Цю та інші медичні форми ввели у зв'язку з переходом ЗОЗ на міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10).

✅✅✅ Форма № 241-2/о «Серологічне дослідження крові на сифіліс»

Форма 265/о «Направлення на серологічне дослідження крові» — бланк

Форма 265/о

Скачати

Багато облікових форм ведуть в електронному форматі. Однак форму n 265/о «Направлення n на серологічне дослідження крові» можна оформлювати лише на папері. Така вимога прописана в додатку до наказу МОЗ «Про запровадження ведення електронного варіанта облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах» від 05.07.2005 № 330 — Переліку облікових статистичних форм, які мають вестись на паперових носіях.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики