Облік та списання бактерицидних ламп: документи й інструкція

Дізнайтеся, за якими формами обліковувати та списувати бактерицидні лампи, які дані обов’язково вказати в цих документах, як розрахувати показник загального утворення відходів та найвигідніше утилізувати відпрацьовані бактерицидні лампи

Бактерицидні лампи незамінні у закладах охорони здоров’я. Однак ці прилади містять ртуть, тому використовувати їх потрібно обережно і дотримувати вимог щодо зберігання й утилізації. Це допоможе приладам прослужити якомога довше та уберегти персонал від шкідливого впливу надлишкового опромінення, надмірної концентрації озону і парів ртуті.

Як набрати бали до атестації 2020

У яких документах обліковувати бактерицидні лампи

Бактерицидні лампи належать до категорії малоцінних та швидкозношуваних предметів. Обліковувати їх потрібно за Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11.

Малоцінними та швидкозношуваними називають предмети, які використовують не більше року або протягом операційного циклу, якщо він триває більше року.

Первинні документи, які оформлюють за результатами руху малоцінних та швидкозношуваних предметів, затверджені наказом Держказначейства «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання» від 18.12.2000 № 130 (далі — Наказ № 130).

Приймайте бактерицидні лампи на підставі документів, отриманих від постачальників (рахунків-фактур, накладних тощо), а також згідно з Актом про приймання матеріалів за типовою формою № З-1 (Наказ № 130). Вибуття оформлюйте накладними (вимогами) за типовою формою № З-3, роздавальними відомостями та Актами списання (типова форма № З-2).

Як здійснювати аналітичний облік бактерицидних опромінювачів

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів здійснює матеріально відповідальна особа: перевіряє їх найменування та кількість. Також законодавство передбачає ведення аналітичного обліку (як і всіх інших запасів) за джерелами надходження. Окремо обліковують малоцінні та швидкозношувані предмети, придбані за рахунок коштів загального фонду, і окремо — спецфонду.

Нині чинним законодавством не встановлений порядок ведення оперативного обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Тому кожна бюджетна установа має самостійно прописати його в наказі про облікову політику.

Як вести журнал обліку роботи бактерицидної лампи

Аби визначити необхідність заміни бактерицидних ламп, проводять облік сумарного часу роботи кожної лампи з допомогою паспорта й інструкції з експлуатації і записують дані в журнал. Для контролю призначають особу, відповідальну за облік часу роботи бактерицидних ламп.

Журнал обліку роботи бактерицидної лампи (див. Додаток 2) може бути довільної форми. Але в ньому обов’язково мають бути:

 • назва лампи (згідно з паспортом);
 • кількість годин експлуатації (вказана в паспорті);
 • дата і час початку роботи бактерицидної лампи;
 • площа приміщення;
 • дані роботи лампи (коли увімкнули/вимкнули);
 • підсумок кількості годин роботи в день, тиждень, місяць;
 • залишок годин експлуатації для конкретної бактерицидної лампи (вираховують щомісяця чи щотижня).

Усі записи засвідчує підписом відповідальна особа.

Як списувати відпрацьовані лампи

Відпрацьовані лампи повертають на склад і виписують накладні на внутрішнє переміщення матеріалів. Накладні можна складати в натуральному виразі, тобто не зазначати вартість відпрацьованих ламп, оскільки вони її не мають.

Бактерицидні лампи, які вичерпали робочий ресурс або вийшли з ладу, зберігають в металевих скринях у спеціально виділеному окремому приміщенні до передачі на утилізацію. Відпрацьовані лампи знову упаковують у картонні коробки заводу виробника, щоб не допустити биття під час переміщення. Лампи з пошкодженими або розбитими колбами тимчасовому зберіганню на складі не підлягають. Їх одразу передають на утилізацію.

Вимоги щодо обліку відходів, їх інвентаризації, ідентифікації та паспортизації визначає Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений постановою КМУ від 01.11.1999 № 2034, відповідно до Класифікатора відходів ДК 005-96 (наказ Держспоживстандарту від 29.02.1996 № 89). Первинний облік відходів ведуть відповідно до типової форми № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» (наказ Мінприроди від 07.07.2008 № 342).

Суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов’язані мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо показник загального утворення відходів (ПЗУВ) — понад 1000 (ст. 17 Закону про відходи). Якщо ПЗУВ становить від 50 до 1000, необхідно щороку (до 20 лютого року, що настає за звітним) подавати декларацію про відходи за формою та в порядку, встановленими постановою КМУ від 18.02.2016 № 118.

Налагодити управлінський облік

Як оформити передачу бактерицидних ламп підприємству для утилізації

Виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначає Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII. До цього переліку входять і операції у сфері поводження з небезпечними відходами.

Бактерицидні лампи належать до категорії С — токсикологічно небезпечні медичні відходи (Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами, затверджені наказом МОЗ від 08.06.2015 № 325).

Передачу оформлюють договором про надання екологічних послуг із вилучення відходів. У ньому зазначають:

 • назву відходів;
 • клас небезпеки відходів, які вилучають;
 • кількість;
 • наявність тари;
 • періодичність передачі (раз на рік, раз на півріччя, щокварталу, щомісяця тощо);
 • умови та порядок завантаження і транспортування до місць поводження з відходами (силами замовника, силами виконавця);
 • обов’язки та права виконавця, який вилучає відходи та вирішує, що надалі робити з ними: збирати, зберігати, обробити (переробити), перевезти, утилізувати, реалізувати, надати переробним підприємствам на утилізацію тощо;
 • обов’язки та права замовника, який передає виконавцю належно оформлений лист-заяву на вилучення відходів, де вказує необхідну інформацію;
 • порядок та умови надання послуг, строки, вартість, інші умови договору.

Відсутність факту тимчасового розміщення можна підтвердити журналом обліку відпрацьованих люмінесцентних ламп. У журналі зазначають дату, коли лампи вийшли з ладу, дату їх передачі спеціалізованій організації для утилізації, кількість переданих.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики