Охорона праці медсестер фізіотерапевтичного відділення

UA RU
Безпека праці медсестер — перше правило ефективної допомоги пацієнту. Оскільки медсестра проводить із пацієнтом найбільше часу, саме від неї залежить успішність лікування. На результати роботи впливають як умови праці, так і стан здоров’я медичної сестри. Аби не допустити професійних захворювань чи емоційного виснаження ваших підлеглих, скористайтеся порадами у статті.
Медичні сестри фізіотерапевтичного відділення часто використовують техніку, яка може нашкодити їхньому здоров’ю. Наприклад, травмуватися або захворіти вони можуть через:
 • ураження електричним струмом;
 • механічні пошкодження;
 • іонізуюче, електромагнітне, інфрачервоне, ультрафіолетове, ультразвукове та лазерне випромінювання;
 • опіки та обмороження під час роботи з рідким азотом;
 • вибухи й пожежі;
 • підвищений рівень шуму й вібрації;
 • хімічні або біологічні впливи.

Аби такого не сталося, медичні сестри зобов’язані дотримувати вимог техніки безпеки, а їхні керівники — створити безпечні умови праці.
Увага: Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці (ч. 4 ст. 43 Конституції України), тому на всіх підприємствах, в установах, організаціях роботодавці зобов’язані створити такі умови (ч. 1 ст. 153 Кодексу законів про працю України).
Безпеку роботи у фізіотерапевтичному відділенні визначає НПАОП 9.1.50-2.08-86 «Відділення, кабінети фізіотерапії. Загальні вимоги безпеки». У цьому документі зазначено, що керівники ЗОЗ мають:
 • технологічно і санітарно-гігієнічно обгрунтувати розміщення, планування та обробку приміщень;
 • раціонально організувати роботу і робочі місця;
 • укомплектувати відділення справною апаратурою і захисним обладнанням, що відповідає вимогам безпеки;
 • дотримувати правил експлуатації електроустановок, комунікацій і обладнання;
 • навчати персонал безпечних методів роботи;
 • застосовувати ефективні засоби захисту.
Керівник ЗОЗ несе відповідальність за правильне розміщення, планування, оздоблення приміщень і оснащення. За експлуатацію фізіотерапевтичної апаратури відповідає завідувач відділення або лікар, відповідальний за роботу відділення (кабінету).

Робота з фізіотерапевтичним обладнанням

Сучасні апарати для фізіотерапії — джерело електричного струму та електромагнітних полів, які за необережного й невмілого користування можуть пошкодити тканини організму хворих і медичного персоналу, який їх обслуговує. Для профілактики потрібно, щоб персонал фізіотерапевтичних відділень виконував «Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги» (НПАОП 85.11-1.10-84).
Аби медсестри безпечно проводили процедури, використовуйте обладнання й апаратуру, дозволену до застосування МОЗ, і таку, що відповідає нормативно-технічній документації на вироби медичної техніки. Щороку уся медична техніка має проходити повірки на безпечність використання.
Завідувач відділення фізіотерапії зобов’язаний розробити інструкції з охорони праці для кожного медичного обладнання у відділенні. Їх затверджують наказом по закладу й узгоджують з інженером з охорони праці. Розмістіть усі інструкції на видному для персоналу місці.
Увага: Фізіотерапевтичні процедури можна проводити лише на справній апаратурі, яка має заводську електричну схему, сертифікат і технічний паспорт.
Роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників засобами індивідуального захисту й інформувати їх про правила охорони праці. Але відповідальність за використання захисних засобів і дотримання правил несуть самі працівники.
Під час роботи у фізіотерапевтичних відділеннях (кабінетах) потрібно використовувати індивідуальні засоби захисту, а також колективні:
 • конструктивний захист апаратів;
 • стаціонарні захисні огородження;
 • захисно-технологічне обладнання;
 • захисне заземлення обладнання;
 • вентиляція й очищення повітря.
Персонал відділень (кабінетів) фізіотерапії потрібно забезпечити відповідно до встановленого порядку сертифікованими засобами індивідуального захисту. У кожному приміщенні фізіотерапевтичного відділення мають бути вогнегасники, у коридорах — пожежні гідранти з рукавом.
Охорона праці медсестер фізіотерапевтичного відділенняЧитайте: "Трансплантологія в Україні: правові засади"

Обов’язки медичних сестер фізіотерапевтичного відділення

Медичні сестри фізіотерапевтичного відділення зобов’язані:
 • дотримувати правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • знати та виконувати вимоги експлуатаційної документації, інструкцій з охорони праці;
 • мати навички експлуатації фізіотерапевтичного обладнання для безпеки пацієнтів, персоналу та довкілля;
 • дотримувати чистоти у приміщеннях;
 • надавати першу допомогу за ураження електричним струмом або світловим випромінюванням.
 • Перед початком роботи медична сестра вдягає спеціальний медичний одяг, прибирає волосся під головний убір і звільняє кишені від металевих предметів. Потім перевіряє справність усіх фізіотерапевтичних апаратів і заземлюваних проводів, блокувальних пристроїв, наявність замків і попереджувальних написів на головних розподільних електрощитах, наявність діелектричних килимків біля робочих місць і дерев’яних граток на металевих предметах.
Під час процедур з контактним накладенням електродів медсестра встановлює металеві заземлення корпусу апаратів так, щоб пацієнт не мав до них доступу.
Увага: Не залишайте неробочі апарати під’єднаними до мережі. Категорично заборонено усувати несправності, міняти запобіжники і протирати панелі апаратів, увімкнених у мережу. Під час процедур медична сестра не має права виходити з фізіотерапевтичного кабінету. Вона має постійно стежити за роботою апаратів і станом хворих.

Який порядок застосування протичумних костюмів

Охорона праці медсестер фізіотерапевтичного відділення
Олена Іщенкозаступник головного лікаря з медсестринства Комунального закладу «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради
Для виконання оперативних дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію вогнищ карантинних та інших небезпечних інфекційних хвороб, у медичних закладах має бути протиепідемічне майно — укладки для відбору матеріалу та спеціальний захисний одяг (протичумні костюми). Медичні працівники мають використовувати протичумні костюми, коли надають медичну допомогу на амбулаторно-поліклінічному прийомі, вдома або в будь-якому іншому місці.

Кваліфікація персоналу та інструктажі з охорони праці

Робота з фізіотерапевтичним обладнанням потребує підвищених вимог до кваліфікації працівників. Медичний персонал відділень, кабінетів фізіотерапії зобов’язаний пройти спеціальне навчання безпечним методам роботи та інструктажі з охорони праці на робочому місці (НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15). Медсестри відділень і кабінетів фізіотерапії мають проходити попередні під час прийому на роботу та періодичні медичні огляди.
Увага: Самостійно проводити фізіотерапевтичні процедури можуть лише ті, хто має закінчену вищу або середню медичну освіту і посвідчення про проходження спеціалізації з фізіотерапії за відповідними програмами.
Молодший медичний персонал не має права проводити фізіотерапевтичні процедури. Осіб віком до 18 років не допускають до роботи з електромедичною апаратурою на стаціонарних ультрависокочастотних та надвисокочастотних генераторах.
Завідувач відділення має проводити інструктаж на робочому місці (первинний, повторний, позаплановий, цільовий) для всіх працівників відділення раз на шість місяців. Для тих, хто працює у шкідливих чи небезпечних умовах, інструктаж проводять раз на три місяці.
У кожному кабінеті помістіть детальні інструкції, затверджені локальним наказом, що визначають дії персоналу у випадку ураження електричним струмом, світловим випромінюванням, пожежі.
Медичні сестри кабінету фізіотерапії зобов’язані дотримувати основних вимог щодо безпечних умов праці: виконувати всі інструкції з охорони праці, використовувати в роботі засоби індивідуального захисту, дотримувати санітарно-гігієнічних вимог тощо.
Охорона праці медсестер фізіотерапевтичного відділенняЧитайте: "Правила проведення санітарних перевірок: нова Постанова КМУ"

Умови роботи в колективі

Від настрою, посмішки медсестри, яка першою зустрічає пацієнта у фізіотерапевтичному відділенні, залежить успішність лікування. Медична сестра проводить із пацієнтом основну частину часу: робить діагностичні маніпуляції, виконує лікарські призначення, пояснює незрозуміле і вселяє надію в успіх лікування.
Результат роботи медичних сестер залежить від умов праці та стану їхнього здоров’я. Особливості роботи у медицині часто призводять до професійних захворювань, емоційного виснаження. Зокрема, на роботу медсестер та їхній психологічний стан впливає:
 • перевантаженість медичних закладів пацієнтами;
 • несвоєчасний ремонт відділення та лікарні;
 • старий інвентар та обладнання;
 • водопостачання з перебоями гарячої води;
 • порушення мікроклімату лікарняних палат;
 • формальне ставлення до активної імунізації;
 • недостатнє фінансування лікарень і мала заробітна плата;
 • конфлікти та булінг у колективі;
 • відсутність стимулу.
Увага: Булінг (англ. bully — залякувати, цькувати, задирати) — агресія до людини, залякування, підпорядкування своїм інтересам. Така поведінка дає можливість самоствердитися за рахунок іншої особи, заслужити загальний авторитет.
Охорона праці медсестер фізіотерапевтичного відділенняЧитайте: "Медичні заходи в надзвичайній ситуації: як організувати?"

Отже, окрім фізичної безпеки, потрібно подбати про безпеку психологічну. Дізнайтеся, чи є у вашому колективі випадки булінгу та спробуйте поговорити з працівниками на цю тему. Створіть комфорт: організуйте кімнати відпочинку, сформуйте групи здоров’я тощо.

Позитивно на психологічний стан працівників впливає відчуття впевненості в майбутньому. Попіклуйтесь, аби ваші працівники отримували усі пільги й компенсації за роботу у шкідливих умовах за результатами атестації робочих місць.
Для ефективної роботи медичних сестер фізіотерапевтичного відділення потрібно на робочому місці створити безпечні умови, а в колективі — сприятливу атмосферу. Медична сестра має бути впевнена, що її робоче місце повністю укомплектоване новою медичною технікою, безпечним приладдям, медичними функціональними меблями та засобами індивідуального захисту.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді