Переводимо медпрацівника з однієї зміни в іншу: як це зробити правильно?

Як вчинити, коли потрібно перевести працівника з однієї зміни в іншу, щоб не порушити норм чинного законодавства? В статті — поради юриста щодо двох найвдаліших вирішень ситуації.

Спеціальних законодавчих норм, котрі б врегульовували таке питання, немає. Тож варто звернутись до загальних положень КЗпП.

Документ пропонує нам два способи вирішення:

 1. Перевести відповідно до заяви працівника.
 2. Внести правки до істотних умов праці.

До якого саме варіанта схилитись, залежить від того, хто виступає ініціатором переходу на інший режим роботи – роботодавець чи працівник. Реалізацію кожного з варіантів проілюструємо на прикладах.

Механізм переводу за заявою працівника

Цей механізм доречний в ситуації, коли бажання перейти на інший графік роботи виявляє саме працівник.

Приклад:

Працівник чергував за графіком — доба через три (по 24 год). Він виявив бажання працювати за графіком — два через два (по 12 год).
В даній ситуації доречніше говорити не про переміщення, а про переведення, при якій необхідна згода працівника. Законодавчо мова про переведення працівника на іншу роботу мова не йде.
Вирішення ситуації: Доречно буде пронумерувати зміни. Номери змін варто вказати в наказах про прийняття на роботу та про переведення:«ПРИЙНЯТИ…. охоронником зміни № 1…»

Факт переведення працівника з однієї зміни в іншу варто оформити наказом. Підставою для наказу слугуватиме заява працівника з проханням перевести його в іншу зміну.

Недоліки: Потрібно буде щоразу складати новий розпорядчий документ.

Переводимо медпрацівника з однієї зміни в іншу: як це зробити правильно?Читайте: "Денний стаціонар: як організувати?"

Механізм зміни істотних умов праці

До такого механізму варто вдатися, коли ініціатор переведення – роботодавець. Слід пам’ятати, що режим роботи є істотною умовою праці.

Вдатись до змін істотних умов праці роботодавець може, якщо:

 • Відбулися зміни в організації виробничого процесу та праці, які тягнуть за собою необхідність змінити умови праці.
 • Роботодавець повинен встигнути попередити працівників про зміну істотних умов праці як мінімум за два місяці.
 • Після зміни умов працівники продовжать працювати за тією ж кваліфікацією, спеціальністю та посадою, що і до зміни умов праці.

Приклад:

Роботодавець вважає, що для покращення виробничого процесу, варто організувати роботу так, щоб співробітники закладу працювали два місяці в режимі — доба через три (по 24 години), наступні два місяці — два через два (по 12 годин).

Фактично змін в організації виробничого процесу не відбулось, проте є зміни в організації праці.

Вирішення ситуації: Необхідно видати наказ про зміну істотних умов праці. Кожного працівника потрібно письмово повідомити про зміну істотних умов праці. Зробити це необхідно за два місяці до передбачуваних змін.

Недоліки: Зміни до графіка можна запровадити не раніше, ніж за два місяці.

Переводимо медпрацівника з однієї зміни в іншу: як це зробити правильно?Читайте: "Компенсація моральної шкоди пацієнту: умови та судова практика"

При роботі над графіками чергувань дотримуйтесь правил:

 • Складіть графіки змінності та доведіть їх до відома працівників не пізніше, ніж за один місяць до введення їх у дію, як того вимагає п. 13 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР № 213 від 20.07.1984 року.
 • Працівники повинні чергуватись у змінах рівномірно, відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР).
 • Переводити зі зміни в зміну можна через кожний робочий тиждень у години, зазначені у графіку змінності.
 • Перерва між двома змінами повинна тривати не менше, ніж подвійна тривалість часу, який відпрацював працівник у попередній зміні, включно з часом перерви на обід.
 • Ставити працівника на чергування протягом двох змін підряд забороняє КЗпП (ст. 59).

Зміни необхідно внести до ПВТР та погодити їх із профспілковою організацією. Якщо такої організації у медичному закладі немає, ці питання варто врегулювати у колективному договорі.

Як питання переведення працівника з однієї зміни до іншої врегульовуватиме Трудовий кодекс

Законодавець працює над питаннями врегулювання переведення працівника із однієї зміни до іншої. Зокрема стаття 144 проекту Трудового кодексу передбачає:

 • Якщо є необхідність покращити ефективність обладнання, збільшити обсяги виробництва, покращити послуги (для досягнення іншої мети), роботу варто організувати у дві, три та чотири зміни та встановити тривалість виробничого процесу, котра перевищує тривалість щоденної роботи працівників.
 • Якщо робота носить змінний характер, групи працівників, об’єднані в зміни, чергуються у змінах відповідно до порядку, який прописаний в колективному договорі. Кожна зміна (група працівників) виконує трудові обов’язки протягом визначеної тривалості робочого часу відповідно до графіка змінності, котрий затверджує роботодавець.
 • Переводити працівників із однієї зміни до іншої варто через робочий тиждень, у години, які зазначені в графіку чергування.
 • Графіки змінності, відповідно до яких працюватимуть зміни впродовж терміну понад один місяць та більше, необхідно довести до відома працівників не пізніше, ніж за два тижні до початку місяця. Графіки змінності, відповідно до яких працюватимуть працівники впродовж одного місяця, необхідно довести до відома працівників не пізніше, ніж за один тиждень до його запровадження.
  • Графіки чергувань не можна складати на термін менше одного місяця.
  • Змінювати належно запроваджені графіки чергувань роботодавець має право, якщо при цьому не буде порушений порядок, встановлений цією частиною.
 • Якщо виникає необхідність перевести працівника із однієї зміни (групи працівників, котрі виходять на роботу в один для усієї групи день та час) до іншої, необхідно попередити про це працівника не пізніше, ніж за два тижні до запровадження змін.
 • Заборонено призначати працівника на чергування протягом двох змін поспіль.
 • Якщо виробничо-технічні та організаційні умови вимагають надання вихідних днів почергово або за підсумковим обліком робочого часу, роботодавець має затверджувати графіки виходу працівників на роботу відповідно до вимог частини четвертої статті.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики