Право медичного статистика на виплату надбавки за вислугу років

Право медичного статистика на виплату надбавки за вислугу років

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я» від 29 грудня 2009 р. № 1418 (зі змінами і доповненнями) лікарям та працівникам з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я встановлюється надбавка за вислугу років.

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою призначаються на посади середнього медичного персоналу у закладах охорони здоров’я згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» від 25 грудня 1992 р. № 195 (далі — Наказ № 195).

Зокрема обіймати посаду статистика медичного мають право фахівці з економічною освітою, економіко-­статистичною, інженерно-­економічною і статистичною освітою після закінчення середнього спеціального навчального закладу, вищого навчального закладу зі строком навчання 4 роки і більше.

Відповідно до пункту 1 Приміток до розділу ІІІ «Посади середнього медичного персоналу» Наказу № 195 фахівці з середньою спеціальною освітою, що допущені до роботи в установах охорони здоров’я до 1 січня 1993 року відповідно на посадах середніх медичних і фармацевтичних працівників, в порядку, передбаченому наказами МОЗ СРСР від 9 вересня 1964 р. № 496 (додаток 3), від 21 жовтня 1974 р. № 990 і від 13 липня 1989 р. № 418, зберігають право на допуск до роботи на посадах, які вони обіймали на 1 січня 1993 року, — подальший перехід на інші посади можливий тільки відповідно до вимог цього наказу.

Отже, особи, які працюють на посадах фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей у державних та комунальних закладах охорони здоров’я і прийняті на вказані посади відповідно до вимог Наказу № 195, мають право на встановлення надбавки за вислугу років та зарахування часу роботи на цих посадах до стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років.

Тобто статистик медичний із середньою технічною освітою, який через кожні 5 років проходить курси з підвищення кваліфікації та атестацію і має вищу кваліфікаційну категорію, має право на надбавку за вислугу років та зарахування часу роботи на цій посаді для встановлення зазначеної надбавки.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді