Посадова інструкція фельдшера з медицини невідкладних станів (скачати зразок)

Скачайте посадову інструкцію фельдшера з медицини невідкладних станів, поки законодавство в галузі невідкладної допомоги буде актуалізоване, подбайте про ефективність роботи працівника вже зараз.

Мета роботи фельдшера з медицини невідкладних станів — надавати екстрену медичну допомогу пацієнтам і постраждалим у невідкладному стані у повсякденних умовах, в особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації до і під час транспортування до медичного закладу.

 

У своїй діяльності фельдшер з медицини невідкладних станів керується:

 • чинним законодавством України про охорону здоров’я;
 • нормативними документами, які регулюють роботу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
 • принципами й правилами медичної етики та деонтології;
 • принципом дотримання лікарської таємниці;
 • правилами внутрішнього трудового розпорядку й іншими локальними нормативними актами Центру;
 • цією посадовою інструкцією.

Посадова інструкція фельдшера з медицини невідкладних станівЧитайте: "Перевірка у медзакладі: Фонд соціального страхування" 

Обов’язки фельдшера з медицини невідкладних станів 

 • Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря або самостійно у центрах невідкладної медичної допомоги та на станціях невідкладної (швидкої) медичної допомоги.
 • Надає екстрену медичну допомогу згідно із затвердженими діагностично-лікувальними стандартами дорослим і дітям на догоспітальному етапі та під час госпіталізації (транспортування) пацієнта до відповідного стаціонарного закладу охорони здоров’я.

У складі лікарської виїзної бригади: 

 • Асистує лікарю під час надання екстреної медичної допомоги.
 • Підпорядковується відповідальному лікарю виїзної бригади.
 • Під час транспортування хворого перебуває у салоні автомобіля швидкої медичної допомоги, допомагає лікарю надавати медичну допомогу та виконувати необхідні маніпуляції.

У складі фельдшерської виїзної бригади: 

 • Оглядає і застосовує об’єктивні методи обстеження хворого (постраждалого), заспокоює пацієнта, пояснює йому медичні процедури, які буде виконувати, встановлює психологічний зв’язок між пацієнтом і медичною бригадою.
 • За необхідності оглядає потерпілого із залученням працівників поліції, представників адміністрації, громадськості й інших осіб. Обов’язково зазначає у карті виклику і супровідному листі паспортні дані залучених до огляду осіб.
 • Оцінює тяжкість стану потерпілого, залежно від стану його здоров’я приймає рішення щодо можливості транспортування або через диспетчера викликає іншу бригаду із спеціальним медичним устаткуванням/приладдям.
 • Реєструє особу, яка звернулася по медичну допомогу, за встановленою формою незалежно від легкості пошкоджень і симптомів.
 • Якщо свідків та працівників поліції немає, гроші і документи потерпілого перевіряє у приймальному відділенні спільно з медпрацівниками Центру. У випадку, коли хворий непритомний або у стані сп’яніння, вносить запис у супровідний лист про наявні документи, гроші, цінності та здає їх відповідальній особі приймального відділення, при цьому вказує у супровідному листі та карті виклику прізвище відповідальної особи та ставить підпис про прийом документів, цінностей.
 • Визначає необхідність застосування доступних методів дослідження.
 • Виявляє загальні та специфічні ознаки невідкладного стану, визначає показання до госпіталізації та госпіталізує.
 • У разі необхідності консультується із лікарем відповідного профілю, отримує необхідну інформацію про захворювання та лікування (отруєння, травму тощо).
 • Визначає терміновість, обсяг, зміст і послідовність діагностичних, лікувальних і реанімаційних заходів, спостерігає за побічними реакціями або дією лікарських засобів.
 • Обережно транспортує пацієнта на ношах або щиті, проводить інтенсивну терапію.
 • Госпіталізує у спеціалізовані стаціонари осіб, що робили замах на самогубство незалежно від стану їх здоров’я. У разі відмови звертається по допомогу до поліції або спеціалізованої психоневрологічної бригади.
 • Виконує медичні процедури, розраховує та вводить лікарські засоби, застосовує інші методи лікування відповідно до протоколу надання екстреної медичної допомоги.
 • Під час застосування наркотичних лікарських засобів керується рекомендаціями чергового лікаря, наказами Центру і методичними рекомендаціями лікувального відділу.
 • Приймає пологи, здійснює первинну обробку новонародженого, пункцію за напруженого пневмотораксу.

Посадова інструкція фельдшера з медицини невідкладних станівЧитайте: "75 лікарських засобів, які Держлікслужба заборонила використовувати"

Скачайте посадову інструкцію фельдшера з медицини невідкладних станів

Посадова інструкція фельдшера з медицини невідкладних станів

Нові вимоги до ліцензування медичної практики