Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» від 05.09.2012 № 907

Постанова КМУ від 05.09.2012 № 907


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
 

05.09.2012      № 907


Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою
 

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щомісяця до 15 числа Міністерству охорони здоров’я інформацію про хід виконання Порядку, затвердженого пунктом 1 цієї постанови, для узагальнення та подання до 20 числа Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-­міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 907

ПОРЯДОК
часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

1. Цей Порядок визначає механізм часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (далі  лікарські засоби) суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно-­територіальної одиниці (далі — суб’єкти господарювання).

Часткове відшкодування вартості лікарського засобу здійснюється на рівні затверд­женої МОЗ станом на 1 вересня 2012 р. референтної ціни на лікарські засоби, що зазначені в додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 32, ст. 1197).

2. Відпуск лікарських засобів здійснюється суб’єктами господарювання, перелік яких визначається Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлін­нями (головними управліннями) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на підставі рецептів на лікарські засоби (за міжнародною непатентованою назвою), виписаних закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування на рецептурних бланках форми № 1 (далі  рецепти).

Рецепт діє протягом одного місяця з моменту його видачі та зберігається у суб’єкта господарювання протягом трьох років починаючи з 1 січня наступного року.

3. Суб’єкти господарювання здійснюють відпуск лікарських засобів за рецептами з оплатою споживачем різниці між фактичною роздрібною ціною, встановленою на момент придбання лікарського засобу, та референтною ціною, затвердженою МОЗ станом на 1 вересня 2012 року.

4. Суб’єкт господарювання щомісяця до 5 числа складає реєстр відпущених лікарських засобів (далі  реєстр), в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються його міжнародна непатентована та торговельна назва, дозування, форма випуску, кількість одиниць в упаковці, кількість відпущених упаковок, референтна ціна, зазначене у рецепті найменування закладу охорони здоров’я, сума, що підлягає відшкодуванню за звітний період відповідному суб’єктові господарювання.

5. Реєстр підписується керівником суб’єкта господарювання та подається до 10 числа місяця, що настає за звітним, Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінням (головним управлінням) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

6. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держ­адміністрацій здійснюють відшкодування суб’єктові господарювання зазначеної в реєстрі суми протягом 30 днів з дня отримання реєстру.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики