Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги» від 17.08.2012 № 637

Наказ МОЗ від 17.08.2012 № 637

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2012                                                                                                            № 637


Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
 

На виконання підпункту 33.2 пункту 33 наказу МОЗ України від 30.03.2012 № 227 «Про виконання Указу Президента України № 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо Порядку проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (додаються).

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

В. о. Міністра  Р. МОІСЕЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

17.08.2012 № 637

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо порядку проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Індикатор якості медичної допомоги дотримання чи/або недотримання стандартів надання відповідного рівня медичної допомоги.

Клінічний аудит — констатація дотримання вимог та порядку надання відповідного рівня медичної допомоги.

Мета клінічного аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на відповідній території — оцінка умов для надання доступної та якісної медичної допомоги відповідного рівня та спеціалізації з наступною підготовкою плану перспективного розвитку закладу охорони здоров’я (далі — ЗОЗ).

Етапи проведення аудиту:

I. Проведення у ЗОЗ самооцінки характеристики умов для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Для виконання І етапу аудиту в кожному ЗОЗ за наказом його керівника створюється комісія, яка у двотижневий термін проводить оцінку згідно з Індикаторами оцінки умов надання в ЗОЗ вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги належної якості. Основним завданням цього етапу є констатація стану надання медичної допомоги відповідного рівня.

II. Перевірка об’єктивності характеристик, які отримані в результаті I етапу.

Другий етап аудиту проводиться комісією, яка створюється регіональними органами управління охороною здоров’я (Міністерством охорони здоров’я АР Крим, управлінням (головним управлінням) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) за затвердженим графіком. До складу комісії включаються співробітники регіональних органів управління та головні позаштатні спеціалісти, фахівці регіонального інформаційно-аналітичного центру за напрямками, виходячи з профілів діяльності ЗОЗ. Основним завданням цього етапу є перевірка достовірності даних, які отримано в результаті проведення самооцінки роботи ЗОЗ. На підставі результатів аудиту встановлюються можливості ЗОЗ для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

III. Підготовка плану перспективного розвитку ЗОЗ, виходячи з потреб населення.

Проводиться III етап комісією, до складу якої входять представники регіональних органів управління охороною здоров’я (Міністерства охорони здоров’я АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) та представники колективу ЗОЗ, в якому проводився аудит.

IV. Міністерство охорони здоров’я України має право на проведення позачергового аудиту у ЗОЗ без попередження.

Здійснюється IV етап комісією, до складу якої входять представники МОЗ України та представники регіональних органів управління охороною здоров’я (Міністерства охорони здоров’я АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) в присутності керівника ЗОЗ (або/чи представника колективу ЗОЗ), в якому проводився аудит.

Очікуваний результат проведення клінічного аудиту розробка перспективного плану розвитку ЗОЗ. План розробляється адміністрацією ЗОЗ та затверджується регіональними органами управління охороною здоров’я (Міністерством охорони здоров’я АР Крим, управлінням (головним управлінням) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій).

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Iндикатори оцінки умов надання в закладах охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги


з/п

Індикатор

Одиниця виміру

Методика вимірювання (обчислення)

Примітка

1

2

3

4

5

Назва закладу               

Документальне оформлення функціонування ЗОЗ

Відповідність документів, що підтверджують легітимність функціонування ЗОЗ

Наявність відповідно оформлених документів

Наявність документів: затвердженого статуту, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців щодо внесення ЗОЗ до реєстру, ліцензії на провадження медичної практики, акредитаційного сертифікату ЗОЗ (при роботі ЗОЗ більше 2 років); свідоцтва

про атестацію лабораторії ЗОЗ, оформлених у відповідності до чинного законодавства

Примітка: при відсутності одного чи/або кількох із вищеперерахованих документів подальше проведення клінічного аудиту в ЗОЗ є недоцільним

Загальні характеристики ЗОЗ

1.

Форма власності ЗОЗ

державна, комунальна, приватна

Наявність свідоцтва про форму власності закладу

2.

Кількість населення, що обслуговується ЗОЗ

тис. осіб

За даними регіонального управління (головного) управління статистики*

3.

Радіус обслуговування

км

Відповідність нормативу

4.

Потужність ліжкового фонду ЗОЗ/підрозділу

кількість ліжок

Кількість ліжок*

5.

Потужність ЗОЗ/підрозділу

кількість амбулаторноконсультативних прийомів

Кількість амбулаторних консультативних прийомів (узагальнені дані за попередній рік)

6.

Відповідність організації доставки пацієнтів до ЗОЗ із території обслуговування службою екстреної (швидкої) медичної допомоги

Так, ні

Відповідність мережі станцій, підстанцій та пунктів тимчасового перебування бригад швидкої медичної допомоги вимогам чинного законодавства.

Якщо «ні» — конкретизувати

7.

Відповідність приміщення ЗОЗ для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Так, ні, не повністю.

ЗОЗ має перелік приміщень достатньої площі відповідно до наявної ліцензії

Якщо «ні» або «не повністю», конкретизувати

8.

Електропостачання

8.1.

Наявність відповідної кількості постійних джерел електропостачання

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

8.2.

Наявність резервних джерел електропостачання

Наявність

(так, ні)

Наявність резервних джерел електропостачання для покриття потреб ЗОЗ на увесь період відновлення енергопостачання у стандартному режимі

Якщо «так», вказати кількість та  функціональний стан

9.

Наявність стабілізаторів напруги

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

Якщо «так», вказати кількість та функціональний стан

10.

Водопостачання

10.1.

Наявність мережі централізованого холодного водопостачання

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

Якщо «ні» — конкретизувати

10.2.

Наявність резервних джерел холодного водопостачання

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

Якщо «ні» — конкретизувати

10.3.

Наявність мережі централізованого гарячого водопостачання

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

Якщо «ні» — конкретизувати

10.4.

Наявність резервних джерел гарячого водопостачання

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

Якщо «ні» — конкретизувати

11.

Наявність відповідної централізованої каналізаційної мережі

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

Якщо «ні» — конкретизувати

12.

Наявність відповідного колектору для знезараження біологічних відходів

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

Якщо «ні» — конкретизувати

13.

Централізована мережа для подачі кисню

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

Якщо «ні» — конкретизувати

14.

Наявність системи пожежосповіщення

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

Якщо «так», вказати функціональний стан.

Якщо «ні» — конкретизувати

15.

Наявність системи пожежогасіння

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

Якщо «так», вказати функціональний стан.

Якщо «ні» — конкретизувати

Характеристика інфраструктури ЗОЗ

16.

Структура закладу

Підрозділ

Відповідність Статуту ЗОЗ

17.

Відповідність приймального відділення — відділення невідкладної допомоги

Так, ні, малопотужне

Відповідність нормативу

Якщо «ні» або «малопотужне», конкретизувати.

18.

Відповідність відділення інтенсивної терапії

Так, ні, малопотужне

Відповідність нормативу

Якщо «ні» або «малопотужне», конкретизувати.

19.

Операційний блок

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

Якщо «ні» — конкретизувати

20.

Боксоване інфекційне відділення

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

Якщо «ні» — конкретизувати

21.

Пологове відділення з індивідуальними пологовими залами та палатами для сумісного перебування матері та дитини

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

Якщо «ні» — конкретизувати.

22.

Патолого-­анатомічне відділення

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

Якщо «ні» — конкретизувати

23.

Стерилізаційне відділення

Наявність

(так, ні)

Відповідність нормативу

Якщо «ні» — конкретизувати

24.

Цілодобовий аптечний пункт

Наявність

(так, ні)

Наявність або можливе його відкриття

25.

Укомплектованість штатних посад лікарів фізичними особами

%

Відповідність нормативу

Якщо «менше 100%» або «більше 100%», конкретизувати.

Кадрове забезпечення ЗОЗ

26.

Укомплектованість штатних посад молодших спеціалістів з медичною освітою фізичними особами (середніми медичними працівниками)

%

Відповідність нормативу

27.

Відповідність клінічної бази вищого навчального медичного закладу (при наявності)

Так (вказати якого ВМНЗ), ні

Є клінічною базою вищого медичного навчального закладу III–IV рівнів акредитації
та/або науково-дослідного закладу

28.

Системи безперервного навчання кадрів (підвищення кваліфікації)

Так, ні

Наявність у ЗОЗ системи безперервного навчання (підвищення кваліфікації) кадрів

Характеристика діяльності ЗОЗ

29.

Відповідність діяльності ЗОЗ/ підрозділу його призначенню за видами та профілями медичної допомоги

Так, ні, не повністю

Відповідність по кожному відділенню (підрозділу) стаціонару та амбулаторній службі окремо, визначених у Положенні про відділення (підрозділ)

Якщо «ні» або «не повністю», конкретизувати.

30.

Інтенсивність діяльності підрозділів (відділень) хірургічного профілю

абс.,%

Відповідність нормативам навантаження, визначених у Положенні про відділення (підрозділ) та/або посадових інструкціях

31.

Інтенсивність діяльності підрозділів (відділень) гінекологічного профілю

абс.,%

Відповідність нормативам навантаження, визначених у Положенні про відділення (підрозділ) та/або посадових інструкціях

32.

Інтенсивність акушерської діяльності

абс.,%

Відповідність нормативам навантаження, визначених у Положенні про відділення (підрозділ) та/або посадових інструкціях

33.

Інтенсивність діяльності підрозділів (відділень) терапевтичного профілю

абс.,%

Відповідність нормативам навантаження, визначених у Положенні про відділення (підрозділ) та/або посадових інструкціях

34.

Інтенсивність діяльності підрозділів (відділень) педіатричного профілю

абс.,%

Відповідність нормативам навантаження, визначених у Положенні про відділення (підрозділ) та/або посадових інструкціях

Характеристика забезпеченості медичним обладнанням та устаткуванням

35.

Забезпеченість діагностичним обладнанням

абс.,%

У відповідності до затвердженого Табелю оснащення

35.1.

Коефіцієнт корисної дії діагностичного обладнання

%

Відповідність нормативу

36.

Забезпеченість лікувальним обладнанням

абс.,%

У відповідності до затвердженого Табелю оснащення

36.1.

Коефіцієнт корисної дії лікувального обладнання

%

Відповідність нормативу

37.

Комп’ютеризація ЗОЗ з доступом до Інтерне-т­мережі

абс.

Загальна кількість комп’ютерів та їх технічний стан

Кількість комп’ютерів із доступом до Інтерне-т­мережі

38.

Наявність можливості для здійснення дистанційних телемедичних консультацій

Наявність

Кількість проведених та отриманих дистанційних телемедичних консультацій за рік

39.

Забезпеченість відповідним санітарним автотранспортом

абс.

Кількість санітарних автомобілів та їх технічний стан

40.

Забезпеченість транспортом для господарських потреб

абс.

Кількість автомобілів та їх технічний стан

Директор Департаменту реформ

та розвитку медичної допомоги       М. ХОБЗЕЙ

Пояснення

до Індикаторів оцінки умов для надання в закладах охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

1. У пункті 1 вказується форма власності закладу (державна, комунальна чи приватна власність), республіканської у АР Крим, обласних, міської в м. м. Київ та Севастополь, районних держадміністрацій, міських територіальних громад.

2. У пункті 6 за норматив брати час доїзду до місця виклику/події в межах 10 хвилин в місті та 20 хвилин в сільській місцевості та/чи наступної доставки пацієнтів до лікарні в межах 1–1,5 години.

3. У пункті 7 за норматив брати наявність у ЗОЗ повного переліку приміщень достатньої площі, що відповідають діючим санітарно-­гігієнічним і будівельним нормам, вимогам техніки безпеки та протипожежної безпеки та можливості забезпечення виконання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги відповідно до наявної ліцензії.

4. У пункті 16 аналізуються розділи Статуту ЗОЗ, в яких відображаються Положення про структуру, порядок управління діяльністю. Положення про структурні підрозділи, посадові інструкції повинні відповідати розділам Статуту.

5. При заповненні табличних форм усі статистичні дані (кадрове забезпечення, діяльність тощо) вказується інформація з використанням статистичної звітності за попередній рік.

6. У пункті 25 у табличній формі вказується підрозділ, штатна чисельність, чисельність фізичних осіб лікарів певного профілю, укомплектованість штатних посад лікарів фізичними особами, їх кваліфікаційний рівень (включаючи наявність сертифіката лікаря-­спеціаліста), число осіб пенсійного віку.

7. У пункті 26 у табличній формі вказується підрозділ, штатна чисельність, чисельність фізичних осіб, укомплектованість штатних посад молодших спеціалістів з медичною освітою фізичними особами (середніми медичними працівниками) їх кваліфікаційний рівень, число осіб пенсійного віку.

8. У пункті 29 у табличній формі вказується підрозділ, загальна кількість госпіталізованих,% госпіталізованих обґрунтовано; з числа обґрунтовано госпіталізованих% госпіталізованих відповідно до виду медичної допомоги та профілю підрозділу.

Для закладів/підрозділів поліклінічних (консультативно-­діагностичних) вказується підрозділ, загальна кількість проконсультованих за рік.

9. У пункті 30 у табличній формі вказується загальна кількість оперативних втручань за рік, абсолютна кількість та відсоток прооперованих в ургентному порядку, число операцій на органах черевної порожнини, з них виконаних лапароскопічним методом, загальна кількість операцій у розрахунку на 1 штатну посаду лікаря-­хірурга, кількість операцій на органах черевної порожнини на 1 штатну посаду лікаря-­хірурга.

10. У пункті 31 у табличній формі вказується загальна кількість оперативних втручань за рік, абсолютна кількість та відсоток прооперованих в ургентному порядку, чисельність великих гінекологічних операцій, з них виконаних лапароскопічним методом, загальна кількість операцій на 1 штатну посаду лікаря-­акушера-­гінеколога, кількість великих гінекологічних операцій на 1 штатну посаду лікаря-­акушера-­гінеколога.

11. У пункті 33 у табличній формі вказується загальна кількість пролікованих хворих за рік, абсолютна кількість та відсоток пролікованих хворих, що надішли до стаціонару в ургентному порядку (число пролікованих хворих гострим інфарктом міокарда, гострим порушенням мозкового кровообігу), загальне число пролікованих хворих на рік на 1 штатну посаду лікаря відповідного профілю.

12. У пункті 34 у табличній формі вказується загальна кількість пролікованих хворих за рік, абсолютна кількість та відсоток пролікованих хворих, що надішли до стаціонару в ургентному порядку, загальне число пролікованих хворих на рік на 1 штатну посаду лікаря відповідного профілю.

13. У пункті 35 у табличній формі вказується найменування діагностичного підрозділу, перелік діючого обладнання у відповідності до затвердженого Табелю оснащення, термін експлуатації.

14. У пункті 36 у табличній формі вказується найменування лікувального підрозділу, перелік діючого обладнання у відповідності до затвердженого Табелю оснащення, термін експлуатації.

15. У пункті 37 у табличній формі вказується найменування підрозділу (відповідно до Статуту ЗОЗ), кількість комп’ютерів, підключення до мережі Інтернет, наявність відповідного програмного забезпечення, наявність ліцензійного програмного забезпечення.

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги       М. ХОБЗЕЙ

* — дані наводяться станом на 01 січня поточного рокузміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді