Визначення посадового окладу сестри медичної денного стаціонару хірургічного профілю

Визначення посадового окладу сестри медичної денного стаціонару хірургічного профілю

Розміри посадових окладів фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою визначаються відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (зареєстровано в Мін’юсті 17.10.2005 за № 1209/114894; зі змінами і доповненнями), за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам та фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії.

Пунктом 4.11 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742 (зареєстровано в Мін’юсті 12.12.2007 за № 1368/14635), передбачено, що молодші спеціалісти з медичною освітою, що працюють на посадах «сестра медична операційна» та «сестра медична — анестезист», проходять атестацію за спеціальністю «сестринська справа (операційна)».

Отже, для встановлення посадового окладу за вищою кваліфікаційною категорією працівниці потрібно подати письмову заяву до відповідної атестаційної комісії про присвоєння кваліфікаційної категорії за спеціальністю «сестринська справа». На ваші запитання відповідає Ольга КОЛЛЯКОВА,

головний спеціаліст Департаменту реформ
та організації медичної допомоги МОЗ України

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді