Посадова інструкція лікаря-нейрохірурга

Автор
Експертна редакція порталу
Ваш медичний заклад приймає на роботу лікаря-нейрохірурга? Завантажте на нашому сайті підготований фахівцями зразок посадової інструкції лікаря-нейрохірурга та пристосуйте до потреб своєї лікарні

Лікар-нейрохірург — це посада професіонала у галузі лікувальної справи, яка згідно з Класифікатором професій позначається кодом 2221.2. Приймає та звільняє фахівця з посади нейрохірурга своїм наказом директор медзакладу за поданням медичного директора. Діяльність лікаря-нейрохірурга спрямована на діагностику та лікування патологічних процесів нервової системи передовсім хірургічним шляхом та проводити нейрореабілітацію. У своїй роботі спеціаліст підпорядковується завідувачу нейрохірургічного відділення та керується нормами чинного законодавства, правилами внутрішнього розпорядку, локальними наказами, розпорядженнями керівництва, а також — положеннями посадової інструкції нейрохірурга. Розглянемо основні положення, які слід внести до документа, а за посиланням нижче можна завантажити підготований нами зразок.

Семінари та вебінари для медиків

Посадова інструкція лікаря-нейрохірурга

Посадова інструкція лікаря-нейрохірурга

Скачати

Посадові обов’язки лікаря-нейрохірурга

У посадовій інструкції лікаря-нейрохірурга слід детально викласти посадові обов’язки фахівця. Так, зазвичай до них відносять:

 • Огляд пацієнта, оцінку загального стану та визначення ознак, що свідчать про судинні захворювання головного та спинного мозку, захворювання нервової системи
 • Визначення найбільш інформативних додаткових методів діагностики у кожному випадку
 • Встановлення діагнозу на основі отриманих даних
 • Оцінку стану судинної патології в нейрохірургічному аспекті, нейроонкології, функціональної та відновної нейрохірургії тощо
 • Призначення за необхідності консультацій інших спеціалістів
 • Визначення показань показання до невідкладних оперативних втручань у разі порушень кровообігу головного мозку
 • Визначення алгоритму невідкладної допомоги хворим із судинною патологією
 • Призначення та контроль за передопераційною підготовкою пацієнтів
 • Виконання нейрохірургічних втручань згідно зі сучасними стандартами
 • Розробку схем післяопераційного менеджменту пацієнта
 • Консультативну допомогу лікарям інших спеціальностей медзакладу
 • Надання невідкладної допомоги пацієнтам з нейротравмою і гострою патологією судин головного мозку тощо
 • Постійне професійне вдосконалення
 • Ведення мед документації відповідно до стандартів

Вимоги до знань лікаря-нейрохірурга

У посадову інструкцію нейрохірурга варто внести вимоги до обсягу знань та вмінь, якими повинен володіти спеціаліст. Так, для роботи на посаді від лікаря-нейрохірурга вимагається знання основних положень чинного медичного законодавства у медичній сфері, свої права та обов’язки, які відображаються у посадовій інструкції, принципів роботи ЛКК та МСЕК, основних статистичних показників, вміння працювати з комп’ютером та операційною системою, оформляти медичну документацію. Окрім того, фахівець повинен мати спеціальні медичні знання з топографічної анатомії, нормальної та патологічної фізіології нервової системи, клініки, діагностики та лікування нейрохірургічних захворювань, нейрореабілітації тощо.

Вимоги до кваліфікації лікаря-нейрохірурга

Посадова інструкція нейрохірурга повинна містити чіткі критерії щодо рівня освіти. Для роботи на посаді лікаря-нейрохірурга особа повинна мати вищу освіту другого (магістерського) рівня в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», документ про проходження інтернатури або  курсів спеціалізації за фахом «Нейрохірургія».

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді