Про порядок отримання бланків листків непрацездатності приватними клініками

Який порядок отримання бланків листків непрацездатності приватними клініками?

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здо­ров’я від 19.11.1992 (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-­III, наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» від 06.12.2011 № 882, зареєстрованим у Мін’юсті 02.02.2012 за № 163/20476, лікуючим лікарям закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарям, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці, надано право видачі листків непрацездатності.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про ви­готовлення бланків листка тимчасової непрацездатності» від 31.01.2007 № 23-­р Міністерство охорони здоров’я України є замовником бланків листка непрацездатності та здійснює їх розподіл по регіонам відповідно до їхніх заявок.

З метою впорядкування використання бланків листків непрацездатності, як бланків суворого обліку, розроблено проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про забезпечення бланками листка тимчасової непрацездатності», яким буде затверджено Порядок отримання бланків листків непрацездатності закладами охорони здоров’я незалежно від форм власності та лікарями, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики