Санітарно-епідемічне благополуччя — що перевіряють під час акредитації медзакладу?

Санітарно-епідемічне благополуччя включає дуже багато точок контролю — документація, організація навчання персоналу, профілактичні заходи, тестування персоналу тощо. Ми систематизували все, що контролюють під час перевірки, щоб ви могли на 100% підготуватися.

Скачайте потрібні документи:
План організації роботи щодо медвідходівдля організацуії санепідрежиму в медзакладі
Схема поводження з медичними відходамина допомогу керівнику та головній медсестрі

Як набрати бали до атестації 2020

1. Проведення у закладі протиепідемічних заходів щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій.

Перевіряють:

 • наказ по закладу щодо затвердження плану заходів з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій;
 • аналізи реєстрації випадків внутрішньолікарняних інфекцій за останні три роки, матеріали з їх розгляду та вжиті заходи, надані визначеними відповідальними особами;
 • аналізи результатів відомчого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

Для видів діяльності, пов’язаних з ризиком внутрішньолікарняного інфікування пацієнтів і медичного персоналу розробляють алгоритми. Документ має бути чітким, конкретним, недвозначним, реальним для виконання — таким.

2. Наявність інформації щодо здійснення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба України).

Перевіряють:

 • акти перевірок територіального органу Держпродспоживслужби України на дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в закладі;
 • виконання пропозицій, приписів;
 • результати мікробіологічного контролю.

✅✅✅ Акредитація медичних закладів документи

3. Наявність затвердженого та узгодженого плану дій на випадок виникнення (підозри) особливо небезпечних інфекцій.

Перевіряють:

 • журнал обліку інфекційних захворювань;
 • схема оповіщення керівного складу закладу на випадок виявлення хворого (підозрілого) на особливо небезпечну інфекцію;
 • план-графік проведення теоретичної та практичної підготовки працівників до роботи з особливо небезпечними інфекціями;
 • документальне підтвердження проведенням заліків щодо підготовки працівників до роботи з особливо небезпечними інфекціями;
 • наявність протичумних костюмів;
 • оперативний план дій щодо запобігання виникненню та поширенню особливо небезпечних інфекцій (має бути узгоджений з територіальним органом Держпродспоживслужби України).

Санітарно-епідемічне благополуччя — що перевіряють під час акредитації медзакладу?
Олена Іщенкозаступник головного лікаря з медсестринства Комунального закладу «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради
Усі вимоги законодавства щодо поводження з медвідходами побудовано на тому, що система поводження з відходами складається з шести обов'язкових етапів

4. Забезпечення закладу миючими та дезінфікуючими засобами, дотримання вимог щодо їх зберігання.

Перевіряють:

 • розрахунок потреби в миючих та дезінфікуючих засобах (у розрізі відділення, по закладу);
 • облік миючих та дезінфікуючих засобів за останні три роки;
 • перелік дезінфікуючих препаратів;
 • умови для ротації;
 • мови для зберігання дезінфектантів;
 • акти перевірок обласної дезстанції.

!Зауважте: Деяким працівникам лікарні нараховують доплату за використання в роботі дезінфікуючих засобів.

5. Наявність регламентів (інструкцій) та облікової документації щодо використання миючих та дезінфікуючих засобів.

Перевіряють:

 • наявність (регламентів) інструкцій та облікової документації щодо використання миючих та дезінфікуючих засобів;
 • наявність миючих та дезінфікуючих засобів відповідно до переліку.

6. Дотримання вимог щодо використання миючих та дезінфікуючих засобів.

Перевіряють:

 • наявність порядку приготування та використання дезрозчинів;
 • наявність посади дезінфектора;
 • наявність курсової перепідготовки;
 • наявність результатів лабораторного контролю дезінфікуючих засобів та їхніх робочих розчинів.

7. Забезпечення медичного персоналу санітарним одягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог законодавства.

Перевіряють:

 • наказ про осіб, які мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту від інфікування під час виконання службових обов’язків (додаток до колективного договору);
 • перелік засобів індивідуального захисту;
 • правила індивідуальної безпеки персоналу під час виконання службових обов’язків;
 • наявність документів, які підтверджують забезпеченість закладу одягом та засобами індивідуального захисту.

8. Проведення занять з медичним персоналом щодо правил миття й знезараження рук.

Перевіряють:

 • протоколи занять з медичним персоналом щодо правил миття й знезараження рук;
 • документальне підтвердження проведення заліків щодо занять з медичним персоналом.

9. Наявність інструкції щодо правил миття й знезараження рук.

Перевіряють:

 • наявність інструкції щодо правил миття й знезараження рук (порядок проведення процедури та малюнки).

10. Наявність умов для миття й знезараження рук.

Перевіряють:

 • наявність в операційній рукомийників з ліктьовим змішувачем з гарячим та холодним водопостачанням;
 • наявність розрахунку потреби в миючих засобах, антисептиках для шкіри;
 • наявність фактичного забезпечення миючими засобами, антисептиками для шкіри (довідка про закупівлю).

11. Дотримання правил миття й знезараження рук.

Перевіряють:

 • дотримання правил щодо миття й знезараження рук шляхом перевірки знань працівників;
 • акти результатів лабораторного контролю.

12. Наявність у закладі комісії з інфекційного контролю.

Перевіряють:

 • наказ про створення комісії з інфекційного контролю;
 • положення про комісію з інфекційного контролю;
 • плани роботи комісії;
 • протоколи засідань комісії.

13. Дотримання вимог щодо складу та регламенту роботи комісії з інфекційного контролю.

Перевіряють:

 • наказ про створення комісії з інфекційного контролю;
 • положення про комісію з інфекційного контролю;
 • плани роботи комісії;
 • протоколи засідань комісії.

14. Наявність затверджених інструкцій та методичних рекомендацій щодо профілактики внутрішньолікарняної інфекції.

Перевіряють:

 • наявність інструкцій щодо профілактики внутрішньолікарняної інфекції;
 • методичні рекомендації щодо профілактики внутрішньолікарняної інфекції.

15. Здійснення мікробіологічного моніторингу епідеміологічно значимих об’єктів лікарняного середовища.

Перевіряють:

 • перелік епідеміологічно значимих об’єктів, визначення кратності проведення досліджень;
 • план лабораторних досліджень та його виконання;
 • порівняльні аналізи результатів бактеріологічних досліджень лікарняного середовища та антибіотико-резистентного клінічного матеріалу від пацієнтів із гнійно-септичними захворюваннями.

16. Здійснення контролю за бактеріологічним складом повітряного середовища в операційних та інших приміщеннях з асептичним режимом роботи.

Перевіряють:

 • перелік поточного забору проб повітря;
 • результати контролю за бактеріологічним складом повітряного середовища в операційних та інших приміщеннях з асептичним режимом роботи.

17. Здійснення контролю за якістю заходів дезінфекції епідеміологічно значимих об’єктів в операційних та інших приміщеннях з асептичним режимом роботи.

Перевіряють:

 • результати контролю за якістю заходів дезінфекції епідеміологічно значимих об’єктів в операційних та інших приміщеннях з асептичним режимом роботи.

18. Дотримання вимог щодо проведення профілактичних медичних оглядів працівниками закладу.

Перевіряють:

 • списки осіб, які підлягають медичним оглядам;
 • накази про проведення медичних оглядів працівників закладу;
 • санітарні книжки працівників (вибірково) або витяг з медичних карток щодо проходження медичних оглядів.

19. Забезпечення закладу білизною, дотримання вимог щодо зберігання та якості прання білизни.

Перевіряють:

 • табелі оснащення потреби закладу у білизні (надати три-п’ять прикладів);
 • довідка про фактичне забезпечення білизною;
 • договір на прання білизни;
 • акти перевірок територіального органу Держпродспоживслужби України щодо певних умов зберігання білизни.

Санітарно-епідемічне благополуччя — що перевіряють під час акредитації медзакладу?Читайте: "Стерилизация в автоклаве: безопасность, режимы"

20. Забезпечення стерилізаційним обладнанням.

Перевіряють:

 • перелік стерилізаційного обладнання із зазначенням дати придбання;
 • план поетапної заміни стерилізаційного обладнання.

21. Дотримання вимог щодо стерилізації матеріалів та виробів медичного призначення.

Перевіряють:

 • перелік стерилізаційного обладнання;
 • інструкція щодо стерилізації матеріалів та виробів медичного призначення;
 • договір на технічне обслуговування;
 • свідоцтво про метрологічну повірку;
 • свідоцтво про фахову підготовку персоналу;
 • журнал реєстрації контролю стерилізації матеріалів та виробів медичного призначення.

22. Дотримання вимог щодо передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення.

Перевіряють:

 • наявність затверджених методик постановки проб з контролю передстерилізаційного очищення;
 • інструкція щодо передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення;
 • журнал контролю передстерилізаційного очищення;
 • наявні результати лабораторного контролю якості передстерилізаційного очищення;
 • забезпечення умов зберігання проб передстерилізаційного очищення.

23. Дотримання санітарних норм і правил щодо площ та розташування приміщень закладу.

Перевіряють:

 • наявність висновку територіального органу Держпродспоживслужби України про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил;
 • акти перевірок територіального органу Держпродспоживслужби України.

Санітарно-епідемічне благополуччя — що перевіряють під час акредитації медзакладу?Читайте: "Высокоактивная антиретровирусная терапия: нюансы консультирования пациентов"

24. Дотримання санітарних норм і правил щодо внутрішнього оздоблення приміщень відповідно до функціонального призначення.

Перевіряють:

 • наявність гігієнічних висновків на будівельні та оздоблювальні матеріали, які підтверджують можливість їх використання в закладах охорони здоров’я;
 • наявність висновку Держпродспоживслужби України про відповідність наявних приміщень санітарним нормам і правилам;
 • акти перевірок територіальних органів Держпродспоживслужби України.

25. Дотримання санітарних норм і правил щодо холодного та гарячого водопостачання.

Перевіряють:

 • договір щодо холодного та гарячого водопостачання;
 • план-графік проведення профілактичних робіт на системах холодного та гарячого водопостачання з відміткою про виконання;
 • журнали обліку аварійних ситуацій.

26. Наявність ефективної системи каналізації.

Перевіряють:

 • договір на обслуговування системи каналізації;
 • план-графік проведення профілактичних робіт у системі каналізації з відміткою про виконання.

27. Дотримання санітарних норм і правил щодо вивезення та знищення побутового сміття та медичних відходів.

Перевіряють:

 • договір з комунальною службою про вивезення сміття;
 • наказ по закладу про призначення особи, яка відповідає за вивезення сміття;
 • графік вивезення сміття та відходів;
 • договір щодо утилізації медичних відходів.

Санітарно-епідемічне благополуччя — що перевіряють під час акредитації медзакладу?Читайте: "Приклад наказу про затвердження правил дій медперсоналу щодо санепідрежиму"

28. Дотримання санітарних норм і правил щодо своєчасності та безпечності утилізації біологічно шкідливих матеріалів.

Перевіряють:

 • договір з відповідною службою про знищення одноразового медичного інструментарію та біологічно шкідливого матеріалу;
 • наказ по закладу про призначення особи, яка відповідає за своєчасність та безпечність утилізації біологічно шкідливих матеріалів;
 • інструкція щодо знищення біологічно шкідливих матеріалів.

29. Наявність системи опалення.

Перевіряють:

 • довідка про наявність у закладі системи опалення;
 • договір на постачання тепла та обслуговування теплових мереж у закладі;
 • акти надання послуг з постачання тепла та обслуговування теплових мереж і копії документів про оплату цих послуг;
 • план-графік профілактичних робіт у системі опалення;
 • журнал обліку аварійних ситуацій.

30. Ефективність роботи системи вентиляції.

Перевіряють:

 • акти перевірки ефективності припливно-витяжної вентиляції з механічним спонукання;
 • наявність договору на обслуговування системи вентиляції;
 • наказ про призначення особи, яка відповідає за роботу вентиляційної системи;
 • план-графік проведення профілактичних робіт у системі вентиляції;
 • заповнений журнал обліку аварійних ситуацій у системах вентиляції та опалення.

31. Відповідність природного та штучного освітлення приміщень їх функціональному призначенню.

Перевіряють:

 • протоколи вимірювання освітлення приміщень (надати три-п’ять прикладів).

32. Наявність дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби* на перепланування та зміну функціонального призначення приміщень закладу.

* На сьогодні функції із санепіднагляду покладено на Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Перевіряють:

 • перелік приміщень, які змінили своє функціональне призначення;
 • перелік документів, які підтверджують погодження територіального органу Держпродспоживслужби України зміни функціонального призначення приміщення.

Санітарно-епідемічне благополуччя — що перевіряють під час акредитації медзакладу?Читайте: "Нова форма № 039/о: Відомість обліку відвідувань пацієнтів"

33. Дотримання санітарних норм і правил щодо розташування харчоблоку та буфетних приміщень.

Перевіряють:

 • схема розташування приміщень харчоблоку та буфетних приміщень;
 • акти перевірок територіального органу Держпродспоживслужби України.

34. Дотримання санітарних норм і правил щодо обладнання, інвентарю, посуду і тари харчоблоку та буфетних приміщень.

ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ:

 • перелік обладнання харчоблоку (зазначити рік придбання);
 • протоколи випробування та тестування обладнання (надати три-п’ять прикладів);
 • акт обстеження харчоблоку територіального органу Держпродспоживслужби України.

35. Дотримання санітарних норм і правил щодо транспортування, приймання та зберігання харчової сировини та продуктів харчування.

Перевіряють:

 • договори на постачання харчових продуктів;
 • паспорти на спеціальний автотранспорт;
 • журнали прийому сировини та харчових продуктів;
 • сертифікати та якісні посвідчення на харчові продукти;
 • холодильне обладнання для зберігання сировини та харчових продуктів;
 • договір на технічне обслуговування.

Санітарно-епідемічне благополуччя — що перевіряють під час акредитації медзакладу?Читайте: "Аттестация медесестер: виды и особенности проверки"

36. Дотримання санітарних норм і правил щодо виробництва харчових продуктів у закладі.

Перевіряють:

 • результати санітарно-бактеріологічних досліджень готової продукції;
 • розрахунки хімічного складу та калорійності готових страв.

37. Дотримання вимог щодо складання меню-розкладки, розробки планового меню та забезпечення хворих дієтичним харчуванням.

Перевіряють:

 • наказ про призначення особи, яка відповідає за складання планового меню, меню-розкладки та дієтичного харчування;
 • планове меню;
 • меню-розкладка із зазначенням раціонів харчування**.

** Наказ МОЗ України від 29.10.2013 № 931 «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні».

38. Дотримання вимог щодо проведення бракеражу готової продукції та відбору і зберігання добових проб.

Перевіряють:

 • наказ про створення бракеражної комісії та затвердження порядку її роботи;
 • затверджені умови та правила зняття проб, правил відбору та зберігання добових проб, правил миття посуду для добових проб згідно з нормативними документами;
 • копію журналу бракеражу готових страв;
 • копію наказу про осіб, які відповідають за бракераж готових страв.

Санітарно-епідемічне благополуччя — що перевіряють під час акредитації медзакладу?Читайте: "Аттестационное дело медсестры: документы и пример отчета"

39. Проведення систематичного контролю за дотриманням вимог щодо постачання пацієнтам доброякісних і безпечних харчових продуктів з документальним підтвердженням.

Перевіряють:

 • акти вилучення для лабораторних досліджень сировини та готової харчової продукції (надати п’ять-десять прикладів);
 • результати лабораторних досліджень сировини та готової харчової продукції (надати п’ять-десять прикладів).

40. Дотримання вимог щодо безпеки харчування дітей до 1 року.

Перевіряють:

 • результати лабораторних досліджень територіального органу Держпродспоживслужби України щодо доброякісності та безпеки продуктів харчування і сировини, дитячого харчування з молочних кухонь.

41. Дотримання вимог щодо допуску до роботи працівників харчоблоку та роздавальних.

Перевіряють:

 • усі санітарні книжки працівників харчоблоку;
 • журнал обліку щоденних оглядів працівників харчоблоку на наявність гнійничкових захворювань шкіри.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики