Право на надбавку за стаж роботи при зміні посад та підвищення окладу при роботі дезінфектором

Право на надбавку за стаж роботи при зміні посад та підвищення окладу при роботі дезінфектором

Дійсно, до постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз» від 16.02.2011 № 123, яка регулює умови оплати праці медичних працівників туберкульозної служби, внесено зміни постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2012 № 582, якою доповнено перелік працівників молодшими медичними сестрами.

На виконання цієї постанови затверджено спільний наказ Міністерства соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 13.02.2013 №62/115, зареєстрований в Міністерстві юстиції 05.03.2013 за № 360/22892 (далі — Наказ № 62/115), який набрав чинності з дня його опублікування та застосовується з 1 січня 2013 року.

Отже, з 1 січня 2013 року молодші медичні сестри мають право на підвищення посадових окладів на 30% або 60% (відділення для хворих на активну та заразну форми туберкульозу) та на надбавку за тривалість безперервної роботи у розмірах до 40% та до 60% залежно від стажу роботи в цих відділеннях протитуберкульозних закладів охорони здоров’я.

Порядок виплати надбавки за тривалість безперервної роботи та зарахування стажу роботи для її виплати затверджений розділом 4 «Надбавки» спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови оплати праці).

Підпунктом 3 пункту 4.1.3 Умов оплати праці передбачено зараховувати до безперервного стажу періоди роботи, які дають право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи, якщо цим періодам безпосередньо передувала і за ними слідувала робота, яка дає право на цю надбавку. До таких періодів віднесено час, коли працівник був переведений на іншу роботу з подальшим відновленням на попередній роботі.

Отже, запитувач працював на посаді молодшої медичної сестри з 1994 по 2004 рік, потім перейшов на роботу на посаді дезінфектора та повернувся з 01.10.2012 на посаду молодшої медичної сестри. Йому має виплачуватися надбавка за тривалість безперервної роботи з урахуванням попереднього стажу роботи на посаді молодшої медичної сестри (9 років) у розмірі 50% посадового окладу, якщо він працює у відділенні для хворих на заразну форму туберкульозу, та у розмірі 40% — у відділенні для хворих на активну форму туберкульозу.

Що стосується матері запитувача, то робота на посаді дезінфектора не дає права на зазначену надбавку, оскільки цю посаду не включено до переліку посад працівників, що мають право на цю надбавку. Тому попередній стаж роботи на посаді молодшої медичної сестри відділення не зараховуються для виплати цієї надбавки. Проте дезінфектор має право на підвищення посадового окладу на 15% відповідно до пункту 2.24 додатка 3 Умов оплати праці та на 30% за роботу у протитуберкульозному закладі відповідно до пункту 4 додатка 3 до Умов оплати праці.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики