Посадова інструкція головної медичної сестри: зразок

Скачайте посадову інструкцію головної медсестри та дізнайтеся, які обов’язки головної медсестри лікарні, її відповідальність та кваліфікаційні вимоги.

Як правильно дезінфікувати й утилізувати разові медичні рукавички

Посада головної медичної сестри належить до посад керівників центральної міської лікарні.

Головна медична сестра: Класифікатор професій. Код КП — 1229.5.

Головна медсестра підпорядковується медичному директору лікарні. Наказом медичного диркетора головну медичну сестру приймають на посаду і звільняють із неї.

Мета роботи головної медичної сестри — ефективно організовувати сестринський процес, забезпечувати своєчасне виконання лікарських призначень пацієнтами та прийнятну якість життя пацієнтів під час хвороби.

Посадова інструкція головної медсестри

Посадова інструкція головної медсестри: зразок

Скачати

Обов’язки головної медсестри

Типова посадова інструкція головної медичної сестри визначає такі її обов’язки:

 • Керувати роботою молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу лікарні
 • Брати участь в організації лікувально-профілактичної та адміністративно-господарської діяльності
 • Організовувати роботу з добору й розстановки молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу
 • Складати раціональні графіки роботи, відпусток
 • Систематично контролювати, наскільки своєчасно і якісно медичні сестри виконують призначення лікарів
 • Своєчасно переставляти медичних сестер, щоб заміщувати тих, які захворіли або не вийшли на роботу
 • Керувати роботою медичних сестер процедурного кабінету, а за відсутності старшої медичної сестри реєстратури — реєстраторами та медичними сестрами інших лікувально-діагностичних і допоміжних кабінетів/структур, що працюють без керівництва профільного лікаря
 • Керувати старшими сестрами відділень і відповідальними по кабінетах; контролювати звітну документацію щодо обліку лікарських засобів і медичних виробів (зокрема отруйних і наркотичних лікарських засобів); проводити інструктаж щодо організації роботи у відділенні, ведення документації, складання графіків чергувань тощо
 • Формувати і проводити методологічну роботу (навчати принципів, методів роботи, давати необхідні знання тощо) з групою резерву керівного складу молодших спеціалістів з медичною освітою.
 • Вести балансовий облік усіх контрольно-вимірювальних приладів із зазначенням строків повірки; у разі закінчення строків повірки направляти на перевірку або викликати для цього працівників метрологічної служби
 • Регулярно обходити лікарню, контролювати, чи дотримують молодші спеціалісти з медичною освітою і молодший медичний персонал санітарно-протиепідемічного режиму, трудової дисципліни, наскільки ретельно готують робочі місця до прийому пацієнтів
 • Контролювати дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в лікарні та інші

Відповідальність головної медичної сестри

Головна медична сестра відповідає за:

 • невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією і статутом лікарні
 • правопорушення, скоєні під час здійснення своєї діяльності відповідно до чинного законодавства
 • неналежне та несвоєчасне виконання наказів, розпоряджень і доручень медичного директора лікарні та вищих органів управління
 • наслідки прийнятих рішень, що вийшли за межі її посадової інструкції та статуту лікарні
 • невикористання або неналежне використання наданих повноважень

Роботу головної медичної сестри оцінює медичний директор.

Кваліфікаційні вимоги до головної медсестри

Щоб займати посаду головної медсестри, особа має мати професійну освіту — молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр — у галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Медсестринство», спеціалізації «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа» та стаж роботи за фахом не менше ніж п’ять років. Однією з вимог також є курси підвищення кваліфікації.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики