Критерії оцінювання якості роботи сестри медичної поліклініки

Перегляньте приклад Критеріїв оцінювання якості роботи сестри медичної поліклініки (лікарських кабінетів) диспансерно-поліклінічного відділення та на його основі розробіть такий документ для вашого закладу.

Приклад Критеріїв оцінювання якості роботи сестри медичної поліклініки (лікарських кабінетів) диспансерно-поліклінічного відділення

 

 

 

 

Критерії оцінювання якості роботи
сестри медичної поліклініки (лікарських кабінетів)
диспансерно-поліклінічного відділення

 

1. Виконання вимог локальної документації

Виконання стандартів сестринського (медичного) догляду, протоколів медичної сестри з догляду за пацієнтом, алгоритмів, правил та інструкцій виконання маніпуляцій та процедур відповідно до затверджених наказів МОЗ України.

(Дотримання вимог нормативних документів щодо правил отримання, обліку, зберігання, використання лікарських засобів, предметів догляду, перев’язувального матеріалу. Ведення відповідної медичної документації згідно із затвердженими формами)

 

Дотримання правил та інструкцій при організації прийому, розміщенні та переміщенні пацієнтів та відвідувачів:

 • позачерговий прийом тяжкохворих;
 • позачерговий прийом учасників бойових дій, громадян, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та інших пільгових категорій.

Дотримання правил та інструкцій при розміщенні та переміщенні пацієнтів по відділенню, клінічним та параклінічним службам закладу.

Знання протоколів медичної сестри з догляду за пацієнтом та основних медичних процедур і маніпуляцій, стандартів практичної діяльності, правил та інструкцій:

 • оцінювання функціонального стану пацієнта;
 • застосування лікарських засобів (крапель, перорально, сублінгвально);
 • виконання ін’єкцій (в/м, п/ш, в/в струминне введення, в/в краплинне введення, робота з периферичними катетерами).

Знання алгоритмів щодо порядку підготовки хворих до рентгенологічних, ендоскопічних, функціональних обстежень, лабораторних досліджень.

Критерії оцінювання якості роботи сестри медичної поліклінікиЧитайте: "Права врачей: законодательство"

Утримання у належному стані робочих приміщень:

 • чистота у кабінеті;
 • комплектність мікроукладки на випадок появи хворих на особливо небезпечні інфекції;
 • комплектність укладки на випадок виникнення або загрози виникнення надзвичайних ситуацій;
 • наявність та справність обладнання, оснащення на робочому місці.

Психологічна підтримка пацієнта:

 • визначення психологічного статусу пацієнта;
 • створення психологічного контакту.

Участь у навчанні родичів пацієнта правилам догляду за пацієнтом (медсестринська педагогіка).

Знання вимог нормативних документів щодо правил отримання, обліку, зберігання, використання лікарських засобів:

 • рівень теоретичних знань;
 • проведення візуального контролю;
 • правила та умови зберігання;
 • проведення контролю температури і вологості повітря у приміщенні;
 • правила використання (за строками придатності);
 • робота з Розпорядженнями Державної інспекції з лікарських засобів.

Критерії оцінювання якості роботи сестри медичної поліклінікиЧитайте: "Персональні дані медичних працівників: як захистити?"

2. Забезпечення вимог інфекційної безпеки та дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів

(Виконання заходів на випадок виникнення внутрішньолікарняних інфекцій)

 

Дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів:

 • вчасне проведення дезінфекції виробів медичного призначення, предметів догляду, медичних виробів;
 • дотримання графіків прибирань та провітрювання кабінету;
 • наявність індивідуальних предметів догляду за пацієнтом;
 • дотримання технології поточного та генерального прибирання приміщень згідно з методичними рекомендаціями;
 • дотримання технології приготування, зберігання та використання дезінфекційних розчинів;
 • наявність методичних рекомендацій по роботі з дезінфекційними засобами;
 • зовнішній вигляд медичної сестри (відповідність санітарного одягу);
 • дотримання алгоритмів оснащення зони антисептики рук у кабінеті;
 • якість дотримання правил миття та знезараження рук;
 • дотримання вимог використання медичних рукавичок.

Дотримання вимог наказів МОЗ України щодо ВІЛ-інфекції:

 • рівень теоретичних знань при опитуванні;
 • дотримання під час роботи запобіжних заходів, спрямованих на захист від можливого інфікування ВІЛ-інфекцією;
 • організація надання першої допомоги після контакту із джерелом потенційного інфікування ВІЛ.

Ведення відповідної затвердженої документації.

Своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів щодо шкідливих чинників.

Дотримання строків проходження обов’язкових щеплень.

Критерії оцінювання якості роботи сестри медичної поліклінікиЧитайте: "Обшук в медзакладі: поведінка керівника та персоналу"

 

3. Дотримання внутрішнього трудового розпорядку в закладі

(Дотримання принципів: етики та медичної деонтології, конфіденційності інформації про пацієнта)

 

Контроль медичного персоналу за дотриманням пацієнтами та відвідувачами правил внутрішнього розпорядку, правил перебування у відділенні.

Дотримання медичної етики і деонтології по відношенню до пацієнтів та їхніх родичів.

Дотримання субординації між колегами.

Дотримання медичної етики і деонтології по відношенню до колег.

Правила розмови по телефону.

Дотримання принципу конфіденційності інформації.

Стигма та дискримінація по відношенню до пацієнта.

Виконання вимог посадової інструкції, функціональних обов’язків.

Дотримання робочої дисципліни (наявність скарг, подяк від пацієнтів та працівників закладу, записи пацієнтів у журналі відгуків та пропозицій).

Дотримання норм поведінки (заборона тютюнопаління, вживання спиртних напоїв).

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку:

 • графіку роботи (вчасність початку та закінчення робочого часу, запізнення, прогули).

Повнота і своєчасність виконання лікарських призначень, розпоряджень адміністрації відділення.

Дотримання правил індивідуального захисту, вимог з охорони праці та техніки безпеки.

Критерії оцінювання якості роботи сестри медичної поліклінікиЧитайте: "Доплата за використання у роботі деззасобів: приклади та робочі ситуації"

4. Підвищення професійної компетенції, освоєння суміжних методик за посадою, обсяги санітарно-освітньої роботи серед пацієнтів

 

Підвищення професійної майстерності:

 • участь у конференціях, семінарах, тренінгах, конкурсах;
 • участь у складанні усних заліків з демонстрацією навичок на робочому місці молодшого спеціаліста з медичною освітою;
 • участь у комп’ютерному тестуванні контрольного визначення рівня знань і навичок;
 • відвідування планових та позапланових занять, навчань у відділенні;
 • участь у роботі секцій (відвідування занять, підготовка до проведення).

Якісне та досконале освоєння суміжних спеціальностей (згідно з планом).

Наявність та виконання індивідуальних планів підвищення професійної компетенції, оформлення реферативної інформації.

Вивчення та впровадження сучасних методик та технологій у практичну роботу (згідно з планом).

Виконання наставниками плану наставницької роботи з молодими молодшими спеціалістами з медичною освітою.

Вчасність проходження курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки (удосконалення, спеціалізації) молодшими спеціалістами з медичною освітою.

Критерії оцінювання якості роботи сестри медичної поліклінікиЧитайте: "Адміністративна відповідальність медпрацівників за незаконну медичну практику"

Вчасність проходження:

 • атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії;
 • атестації на підтвердження наявної кваліфікаційної категорії.

Проведення санітарно-освітньої роботи з пацієнтами:

 • випуск санітарних бюлетенів;
 • підготовка додаткових матеріалів (бесіди, брошури, листівки тощо);
 • проведення бесід, ведення журналу форми № 038/0.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді