Виправлення причини непрацездатності при заповненні листка непрацездатності

Виправлення причини непрацездатності при заповненні листка непрацездатності

Відповідно до пункту 9 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30.11.2011 № 1232, лікувально­профілактичний заклад повинен передати протягом доби з використанням засобів зв’язку та на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві, в першу чергу підприємству, де працює потерпілий, а також:

  • робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місце знаходженням підприємства, де працює потерпілий, або за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою — підприємцем або особою, що забезпечує себе роботою самостійно;
  • територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку;
  • закладові державної санітарно­епідеміологічної служби, який здійснює державний санітарно­епідеміологічний нагляд за підприємством, де працює потерпілий, або такому закладові за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою — підприємцем або особою, що забезпечує себе роботою самостійно, у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

Відповідно до пункту 3.3 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136­ос/1406 (далі — Інструкція), у графі «Причина непрацездатності» слід обов’язково підкреслити відповідну причину звільнення від роботи.

Такі причини непрацездатності, як професійне захворювання і його наслідки (пункт 2 у графі «Причина непрацездатності» листка непрацездатності) та нещасний випадок на виробництві і його наслідки (пункт 4 у графі «Причина непрацездатності» листка непрацездатності), виправленню не підлягають, оскільки вид травми вказується зі слів хворого.

В інших випадках у графі «Примітка» у разі помилок в тексті здійснюється виправлення тексту, що підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». На бланку листка непрацездатності дозволяється не більше двох виправлень (п. 4.5 Інструкції).

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді