Чи мають право керівники закладів охорони здоров’я, що були реорганізовані при впровадженні Програми економічних реформ на 2010–2014 роки, на додаткові виплати?

Чи мають право керівники закладів охорони здоров’я, що були реорганізовані при впровадженні Програми економічних реформ на 2010–2014 роки, на додаткові виплати?

Посадові оклади керівних працівників закладів охорони здоров’я визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки за групою з оплати праці керівних працівників, яка встановлюється за показниками відповідно до додатка 2 до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови оплати праці).

Оскільки відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я» від 20.05.2011 № 301 центри первинної медико-санітарної допомоги включені до пункту 1.2 «Амбулаторно-поліклінічні заклади», група з оплати праці керівних працівників цих закладів встановлюється за показниками, зазначеними у пункті 6 «Самостійні амбулаторно-поліклінічні заклади, за якими закріплена територія з обслуговування населення» додатка 2 до Умов оплати праці залежно від кількості прикріпленого за закладом населення.

З метою збереження чинних умов оплати праці медичних працівників, які в ході реорганізації та реформування галузі увійшли до складу центрів первинної медико-санітарної допомоги (як пілотних, так і не пілотних регіонів), наказом Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я від 26.03.2012 № 165/194 внесено відповідні зміни до Умов оплати праці, зокрема перелік закладів (підрозділів), робота в яких дає право на надбавку за тривалість безперервної роботи (п. 4.1.1), доповнено структурними підрозділами, що увійшли до складу центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Також пунктом 2 цього наказу передбачено встановлення доплати різниці заробітної плати тим керівникам, в яких після реорганізації зменшився її розмір, на весь період до запровадження нових умов оплати праці, за яких нові розміри заробітної плати перевищать чинні.

Зазначена норма поширюється на створені в ході реформування галузі центри первинної медико-санітарної допомоги на всій території України і не поширюється на щойно призначених головних лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги (наприклад, якщо таким керівником було призначено заступника головного лікаря центральної районної лікарні), оскільки це призначення не є наслідком реформування.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики