Чи має право біолог на матдопомогу на оздоровлення як медпрацівник?

Особа працює біологом у клініко-діагностичній лабораторії міської лікарні. Ця посада введена за рахунок посади лікаря-лаборанта, і, відповідно, посадові обов’язки тотожні з обов’язками лікаря. Чи має біолог як медичний працівник право на допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524 (далі — Постанова № 524) з 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки. Видатки на виплату вказаної допомоги плануються у кошторисах закладів охорони здоров’я.

Віднесення працівників до медичних та фармацевтичних регулюється такими нормативними актами:

  • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801­XII;
  • наказ Міністерства охорони здоров’я України «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» від 29.03.2002 № 117;
  • Перелік лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 № 385;
  • наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23.11.2007 № 742;
  • Перелік вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.12.1992 № 195.

Отже, особа, яка обіймає у закладі охорони здоров’я посаду біолога, права на допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки згідно з Постановою № 524 не має, оскільки ця посада не належить до категорії медичних і фармацевтичних працівників.

Одночасно відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 та пункту 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у т. ч. на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. Зазначені умови поширюються на всі категорії працівників закладів охорони здоров’я, у т. ч. і на професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді