Форма № 35: Звіт про хворих на злоякісні новоутворення

Скачайте бланк форми № 35 "Звіт про хворих на злоякісні новоутворення", а також читайте, як правильно заповнювати цей документ.

Форма № 35-здоров – "Звіт про хворих на злоякісні новоутворення за 20__рік відображає дані про контингенти хворих:

  • відомості про померлих від злоякісних новоутворень; 
  • відомості про лікування хворих на злоякісні новоутворення та ділиться на три розділі відповідно.

Звіт заповнюють на підставі форми № 030-6/о "Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення". Діагнози вказують відповідно до МКХ-10, прийнятої 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 1 січня 1993 року (далі - МКХ 10), відповідно до Статуту Всесвітньої Організації охорони здоров'я.

Форма № 35-здоров: Звіт про хворих на злоякісні новоутворенняЧитайте: "Газовая стерилизация — краткий гид по процедуре"

Формою № 35 звітують Республіканський АР Крим, Київський та Севастопольський міські, обласні онкологічні заклади МОЗ України. Ці заклади ведуть територіальний реєстр (картотеку) хворих на злоякісні новоутворення і отримують повідомлення про нові випадки захворювань як від закладів МОЗ України. Не заповнюють і не подають звіт районні та міські (крім Київського та Севастопольського) онкологічні заклади.

Скачайте бланк форми № 35 "Звіт про хворих на злоякісні новоутворення"

Клікніть на зображення

Форма 35 Звіт про хворих на злоякісні новоутворення

Форма № 35-здоров: Звіт про хворих на злоякісні новоутворенняЧитайте: "Туга пов’язка для зупинення кровотечі: алгоритм накладання"

Особливості заповнення форми № 35

  • Форму слід заповнювати, починаючи із внесення повної поштової адреси та найменування медичного закладу, що звітує.
  • У таблицю «Контингенти хворих злоякісними новоутвореннями, які перебувають на обліку в онкологічному закладі» вносяться дані щодо онкохворих, які перебувають під наглядом відомчих лікувальних закладів і одночасно спостерігаються територіальними онкологічними закладами, але не включаються відомості про хворих, які взяті на облік посмертно, які лікувались і перебувають під наглядом тільки у відомчих лікувально-профілактичних закладах, а також хворі, у яких діагноз злоякісного новоутворення був знятий протягом звітного року.
  • При заповненні  таблиці "Відомості про померлих від злоякісних новоутворень" вносяться відомості про кількість померлих (за статтю), які перебували під наглядом онкологічних закладів, а також тих, які не перебували на обліку (тобто перебували на обліку у відомчих закладах або мали діагноз, встановлений посмертно), за винятком померлих від інших причин. При первинно-множинних пухлинах відомості подаються за локалізацією, яка спричинила смерть.
  • Завершувати форму № 35 має дата його заповнення; прізвище, ім'я та по-батькові керівника, його підпис; прізвище та контактний телефон особи, яка заповнила звіт. Підпис керівника має бути завірений печаткою організації.


зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики