Посадова інструкція лікаря-фтизіатра: зразок

Скачайте посадову інструкцію лікаря-фтизіатра II кваліфікаційної категорії та читайте про головні професійні завдання цього працівника

Лікар-фтизіатр —  це професіонал у галузі медицини, робота якого направлена діагностувати, лікувати, проводити профілактику туберкульозу та здійснювати диспансерний нагляд за пацієнтами з таким захворюванням.

Стандарти і протоколи, які МОЗ затвердило у 2021—2024 роках

Лікаря-фтизіатра II кваліфікаційної категорії приймають на посаду і звільняють із неї наказом генерального директора Центру за погодженням медичного директора.

Під час виконання своєї роботи лікар-фтизіатр керується законодавством України про охорону здоров’я, принципами та правилами медичної етики й деонтології, положенням про фтизіатричне відділення, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією та іншими локальними нормативними актами ЗОЗ, в умовах епідемічного неблагополуччя/пандемії дотримує встановленого санітарно-протиепідемічного режиму медзакладу.

Лікар-фтизіатр: посадова інструкція

image35

Скачати

Посадові обов’язки лікаря-фтизіатра

 • Оглядає пацієнта з підозрою на туберкульоз (хворого на туберкульоз) чи з ускладненнями після вакцинації БЦЖ та БЦЖ-М, вивчає анамнез життя та захворювання, проводить фізикальне обстеження
 • Формулює попередній діагноз, складає план лабораторних, рентгенологічних та інструментальних досліджень, за потреби направляє пацієнта для консультацій до лікарів інших спеціальностей
 • У разі підозри на позалегеневий туберкульоз призначає пацієнту інструментальні методи дослідження (ультразвукове дослідження, магнітно-резонансну томографію, комп’ютерну томографію тощо) залежно від ураженого органу чи системи
 • Здійснює диспансерне спостереження за станом здоров’я пацієнтів після курсу лікування
 • Проводить вакцинацію та ревакцинацію туберкулінових проб відповідно до віку
 • Виконує відповідні медичні обстеження, діагностує, лікує та проводить заходи з профілактики пацієнтів, хворих на лепру та саркоїдоз
 • Консультує пацієнта (або законного представника) щодо застосування ліків, зміни способу життя, режимів праці та відпочинку тощо
 • Бере участь у протиепідемічних заходах у разі виникнення осередку інфекції, зокрема в карантинних заходах у разі виявлення особливо небезпечних (карантинних) інфекційних захворювань
 • Розробляє та реалізує програми формування здорового способу життя, зниження споживання алкоголю і тютюну, попередження споживання та боротьби з немедичним споживанням наркотичних засобів і психотропних речовин

Вимоги до знань лікаря-фтизіатра

Щоб займати посаду лікаря-фтизіатра ІІ кваліфікаційної категорії спеціаліст повинен знати патогенез і патоморфологію туберкульозу, методи обстеження хворих на туберкульоз, показання та протипоказання до їх проведення, клініку, рентгенологічну семіотику форм туберкульозу органів дихання та позалегеневих локалізацій туберкульозного процесу, володіти принципами комплексної терапії, вміти  застосувати протитуберкульозні хіміопрепарати та проводити заходи профілактики і лікування побічних реакцій. Також  фтизіатр має володіти основами права в медицині, знати права та обов’язки хворого на туберкульоз.

Лікар-фтизіатр ІІ кваліфікаційної категорії: вимоги

 

Для роботи на  посаді лікаря-фтизіатра ІІ кваліфікаційної категорії призначають особу, яка має:

 • вищу освіту другого рівня за ступенем магістра в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»
 • сертифікат лікаря-спеціаліста, посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності
 • пройшла інтернатуру або курси спеціалізації за фахом «Фтизіатрія»
 • виконує вимоги до безперервного професійного розвитку
 • стаж роботи за фахом понад 5 роківзміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді