Вимоги до приміщень для рентгенологічних досліджень у стоматологічній практиці

Які існують вимоги до розміщення рентгенівських апаратів у стоматологічних кабінетах? Де розмістити рентгенапарат, якщо у кабінеті розміщено декілька стоматологічних крісел?

Згідно з пунктом 8.1 Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.06.2007 № 294, розміщення та стаціонарний захист приміщень для рентгеностоматологічних досліджень визначається типом рентгенівської апаратури та величиною робочого навантаження апарата.

Вимоги до приміщень для рентгенологічних досліджень у стоматологічній практиціЧитайте: "Санітарно-протиепідемічні заходи в закладах первинної медичної допомоги – загальні правила"

Класифікація рентгенівських дентальних апаратів та стандартизовані фізико­технічні параметри їхньої роботи наведені у Таблиці

Класифікація рентгенівських дентальних апаратів та стандартизовані
фізико­технічні параметри їхньої роботи

Рентгенівський апарат

Робоче навантаження, (мА ´ хв.)/тижд.

Анодна напруга,
кВ

Дентальний апарат, що працює зі звичайною плівкою
без підсилювального екрана

200

70

Дентальний апарат і пантомограф, що працюють
із високочутливим плівковим і/чи цифровим приймачем зображення, у тому числі візіограф (без фотолабораторії)

40

70

Панорамний апарат, пантомограф

200

90

Дентальні рентгенівські апарати зі звичайною плівкою без підсилювального екрана, а також пантомографи та панорамні апарати дозволено розміщувати тільки у рентгенівському відділенні (кабінеті) закладу охорони здоров’я загального чи стоматологічного профілю.

Вимоги до приміщень для рентгенологічних досліджень у стоматологічній практиціЧитайте: "Санітарно-протиепідемічний режим: шляхи подолання цвілі у приміщеннях медичного закладу"

Дозволено розміщення дентального рентгенапарата у стоматологічному кабінеті на одне крісло. За наявності кількох крісел в одному стоматологічному кабінеті для розміщення дентального рентгенівського апарата необхідна окрема процедурна. При проведенні рентгенівських досліджень присутність у процедурній інших пацієнтів забороняється.

Якщо у процедурній встановлено кілька апаратів для рентгеностоматологічних досліджень, то система управління має передбачати можливість експлуатації одночасно тільки одного апарата.

При розміщенні у процедурній більше одного дентального рентгенівського апарата площу приміщення необхідно збільшувати залежно від типу апарата, але не менше ніж на 4,0 м2 на кожен додатковий апарат.

При розміщенні у процедурній дентального рентгенівського апарата, що працює з високочутливим плівковим або цифровим приймачем зображення, у тому числі з візіографом (без фотолабораторії), площу процедурної дозволено зменшувати до 6,0 м2.

Вимоги до приміщень для рентгенологічних досліджень у стоматологічній практиціЧитайте: "Небулайзерна терапія: переваги застосування"

Заклад охорони здоров’я, фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, що використовують рентгеностоматологічне обладнання, мають отримати Санітарний паспорт на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів). Він є формою дозволу державної санітарно­епідеміологічної служби на виконання робіт із джерелами іонізуючого випромінювання і засвідчує виконання вимог санітарного законодавства щодо забезпечення протирадіаційного захисту персоналу в робочих приміщеннях і на робочих місцях, а також щодо захисту населення від іонізуючого випромінювання.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики