Переведення інспектора з кадрів закладу охорони здоров’я на посаду старшого інспектора з кадрів

Особа працює на посаді інспектора з кадрів у закладі охорони здоров’я та має базову вищу освіту за напрямом підготовки «Культура», здобула кваліфікацію бакалавра-документознавця, секретаря-референта. Стаж роботи на посаді інспектора з кадрів ― 4 роки. За яких умов можливе переведення з посади інспектора з кадрів на посаду старшого інспектора з кадрів?

Завдання та обов’язки працівників кадрової служби визначені у Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336.

Кадрове діловодство у закладі охорони здоров’я ведеться за правилами та принципами, встановленими для загального діловодства. Під ним розуміють діяльність, що охоплює документування та організацію роботи з документами щодо особового складу закладу з питань прийняття, переведення, звільнення, обліку працівників тощо.

Переведення інспектора з кадрів закладу охорони здоров’я на посаду старшого інспектора з кадрівЧитайте: "Пуповинна кров: порядок забору та зберігання в акушерському стаціонарі"

Виконують вказану роботу особи, визначені штатними нормативами закладів охорони здоров’я, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2000 № 33 (далі — Наказ № 33). Для здійснення кадрового діловодства до штату закладів охорони здоров’я вводять посади старшого інспектора з кадрів та інспекторів із кадрів. Керівник закладу у межах наданих йому повноважень та наявного фонду заробітної плати затверджує штатний розпис і кількість працівників закладу.

Заробітна плата працівникам закладів охорони здоров’я обчислюється згідно з Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови оплати праці), який видано на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Єдина тарифна сітка).

Переведення інспектора з кадрів закладу охорони здоров’я на посаду старшого інспектора з кадрівЧитайте: "Інструкція з охорони праці в стоматології: зразок"

Розподіл професій і посад за розрядами Єдиної тарифної сітки здійснюють як за конкретними їхніми назвами, так і за категоріями посад. Тобто за певними тарифними розрядами закріплені як конкретні назви посад (наприклад, старший інспектор із кадрів, інспектор із кадрів тощо), так і категорії посад (наприклад, професіонали, фахівці).

Згідно з підпунктом 2.2.21 Умов оплати праці посадовий оклад старшого інспектора з кадрів встановлюється за сьомим тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки, інспектора з кадрів — за шостим.

Згідно з кваліфікаційними вимогами старший інспектор із кадрів на відміну від інспектора з кадрів повинен мати базову або неповну вищу освіту відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інспектора з кадрів — не менше 1 року.

Переведення інспектора з кадрів закладу охорони здоров’я на посаду старшого інспектора з кадрівЧитайте: "Техніка безпеки під час виконання ін'єкцій"

Для обіймання посади старшого інспектора з кадрів необхідно, щоб ця посада була передбачена штатним розписом та була вакантною. У разі якщо штатним розписом така посада не передбачена, посада інспектора з кадрів може бути перейменована на посаду старшого інспектора з кадрів або введена додатково. Заклад охорони здоров’я може це зробити самостійно. Для цього слід обгрунтувати потребу у внесенні таких змін і якщо у фонді заробітної плати достатньо коштів, — зробити такі зміни до штатного розпису відповідним наказом по закладу.

Пунктом 2 Наказу № 33 керівникам закладів охорони здо­ров’я у разі виробничої необхідності надано право змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для цього закладу. Такі зміни мають проводитися за рахунок інших структурних підрозділів у межах фонду оплати праці.

Отож доходимо висновку, що освіта і стаж працівника, про якого йдеться у запитанні, дають йому змогу обіймати посаду старшого інспектора з кадрів, але лише за наявності цієї посади
у штатному розписі закладу.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді