Право особи обіймати посаду лікаря-рефлексотерапевта після проходження курсів підвищення кваліфікації

Лікар має спеціалізацію з неврології та пройшов курси підвищення кваліфікації з рефлексотерапії (удосконалення без спеціалізації). Чи можна прийняти його на роботу до закладу охорони здоров’я на посаду лікаря-рефлексотерапевта?

Ваш безплатний доступ до курсів підвищення кваліфікації

Випуск 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 (далі — Випуск 78 ДКХП), встановлює до посади лікаря­рефлексотерапевта такі кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа», проходження інтернатури за спеціальністю «Неврологія» з подальшою спеціалізацією з «Рефлексотерапії», наявність сертифіката лікаря­спеціаліста, без вимог до стажу роботи.

Післядипломна підготовка лікарів врегульована Положенням про післядипломне навчання лікарів (провізорів), затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)» від 22.07.1993 № 166. Цим нормативним актом визначено, що спеціалізацією є набуття лікарем однієї з передбачених номенклатурою лікарських спеціальностей. Удосконаленням же є подальше підвищення професійних знань та навичок лікаря для підтримання сучасного рівня підготовки. Відповідно, удосконалення не може замінювати спеціалізацію.

Спеціалізація та перепідготовка лікарів за спеціальностями, які не передбачені циклами спеціалізації в інтернатурі, проводиться на циклах спеціалізації на факультетах або в інститутах удосконалення лікарів. Спеціалізація здійснюється після закінчення інтернатури з основної спеціальності. Направленню на спеціалізацію до інституту (факультету) удосконалення лікарів має передувати заміщення лікарської посади у закладах охорони здоров’я стажистом із цієї спеціальності.

Отже, для подальшої роботи на посаді лікаря­рефлексотерапевта особа має бути прийнята до закладу охорони здо­ров’я стажистом та направлена на цикл спеціалізації з «Рефлексотерапії».

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді