Оплата заступнику головного лікаря годин викладацької роботи у коледжі

Із листа до редакції: «Заступник головного лікаря на умовах погодинної оплати працює викладачем у медичному коледжі. Його навчальне навантаження становить 40 годин на рік, викладає одну дисципліну. Як мають оплачуватися години викладацької роботи заступника головного лікаря та чи має він право на надбавку за вислугу років і престижність праці як педагогічний працівник?»

Умови оплати праці педагогічних працівників вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації (далі — виші) визначені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), та наказом Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557).

Умови виконання викладацької роботи у основний робочий час

Щодо викладацької роботи зазначимо, що Переліком робіт, які не є сумісництвом, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28.06.1993 № 43 (далі — Перелік № 43) передбачено, що усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом. Зокрема, пунктом 3 Переліку № 43 передбачена педагогічна робота з погодинною оплатою праці обсягом не більше як 240 годин на рік.

Останнім абзацом пункту 12 Переліку № 43 установлено, що виконання такої роботи допускається у робочий час із дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.

Отож, заступник головного лікаря може займатися викладацькою роботою в основний робочий час в обсязі не більше 240 годин на рік із погодинною оплатою праці, якщо керівник закладу охорони здоров’я надав дозвіл на таку роботу.

При цьому слід зауважити, що нормативно­правові акти не містять вимог щодо обмеження обсягів виконання педагогічної роботи протягом робочого дня, тижня, місяця чи іншого періоду.

Застосування погодинної оплати

За годинними ставками у вишах здійснюється оплата викладачам (за їхньою згодою), яких залучають до педагогічної роботи з підприємств, організацій, установ. Годинні ставки для зазначеної категорії працівників визначають відповідно до пункту 78 Інструкції № 102. Вони залежатимуть від фактично відпрацьованих годин викладацької роботи у кожному конкретному місяці, тобто відповідно до кількості проведених занять.

Для працівників, які залучені до викладацької роботи у навчальних закладах і які мають навантаження протягом навчального року, застосовується погодинна оплата праці виходячи зі ставок викладачів, встановлених залежно від розряду, кваліфікаційної категорії відповідно до додатка 6 до Наказу № 557.

Чинними умовами оплати праці, а саме пунктом 14 Інструкції № 102, передбачений окремий порядок застосування ставок погодинної оплати для оплати праці висококваліфікованих фахівців підприємств, установ і організацій, діячів науки, мистецтв, яких залучають до навчальних закладів для читання окремих лекцій, спецкурсів, а також для оплати праці членів журі та членів державних екзаменаційних комісій. У таких випадках можуть застосовуватися ставки погодинної оплати, передбачені додатком 16 до Наказу № 557.

Оскільки заступник головного лікаря викладає окремі теми дисципліни, то при оплаті годин навчального навантаження можна скористатися ставками погодинної оплати, визначеними у додатку 16 до Наказу № 557.

Базовий розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, який застосовується при визначенні ставок погодинної оплати, залишився у 2015 році без змін і становить 852 гривні.

Відповідно до Наказу № 557 ставка погодинної оплати викладача при роботі зі студентами вишів становить для осіб:

  • які мають звання професора — 5,04; а саме 42,94 гривень (852 грн.  5,04%);
  • доктора наук — 3,99; а саме 33,99 гривень (852 грн.  3,99%);
  • доцента або кандидата наук — 3,40; а саме  28,97 гривень (852 грн.  3,40%);
  • осіб, які не мають наукового ступеня, — 2,85; а саме 24,28 гривень (852 грн.  2,85%) посадового окладу, ставки заробітної плати працівника І тарифного розряду.

Виплата надбавок педагогічним працівникам

На суму нарахованої заробітної плати, обчисленої із застосуванням ставок погодинної оплати, визначених додатком 16 до Інструкції № 102, надбавка за вислугу років відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково­педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31.01.2001 № 78, не нараховується.

Щодо надбавки за престижність праці, встановленої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно­технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 № 373 (далі — Постанова № 373), зазначимо, що встановлюється вона до посадового окладу (ставки заробітної плати, у тому числі годинної) на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником. Тобто, якщо заступнику головного лікаря закладу охорони здоров’я як викладачу коледжу за проведення занять нараховано певну суму, то на неї слід нарахувати надбавку за цією постановою (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 № 1/9­385).

Отже, якщо працівником, наприклад, у березні відпрацьовано у колед­жі 24 години, за що йому нарахували 597,12 гривень (24 год. — 24,28 грн.), то на цю суму слід нарахувати надбавку за престижність. Зазначимо, що конкретний відсоток цієї надбавки встановлює керівник коледжу у граничному розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати). Якщо ця виплата становитиме 20%, то сума вказаної надбавки складе 119,42 гривень (597,12 грн. — 20%).

Щодо зарахування до стажу педагогічної роботи часу роботи викладачем у коледжі на умовах погодинної оплати зазначимо, що вказаний період до педагогічного стажу для встановлення надбавки за вислугу років цьому працівнику не зараховується, оскільки обсяг виконаної педагогічної роботи упродовж навчального року становить менше 180 годин.

Отже, надбавка за престижність не залежить ані від педагогічного стажу, ані від кваліфікації педагогічного працівника та не впливає на розмір посадового окладу (ставки заробітної плати). Виплачується вона пропорційно до виконаного навантаження (обсягу роботи). При нарахуванні надбавки за престижність до уваги беруть суму нарахованої заробітної плати за обсяг годин, використаний працівником на проведення занять зі студентами. Постановою № 373 обмежень щодо виплати цієї надбавки викладачам, які працюють на умовах погодинної оплати, не передбачено. Надбавку встановлюють у будь­яких розмірах у межах встановленого граничного розміру, а саме, як зазначалося вище, — до 20% ставки заробітної плати (посадового окладу).

Зазначимо також, що відпускні за час викладацької роботи у описаному випадку не нараховують, оскільки до ставок погодинної оплати включено оплату за дні відпустки.              

Виконання роботи, яка не є сумісництвом

Усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом. Виконання таких робіт допускається в робочий час із дозволу керівника закладу без утримання заробітної плати

Встановлення надбавки за вислугу років педагогічним працівникам

Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою

у навчальних закладах обсягом не менше ніж 180 годин на навчальний рік, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота.

Пункт 4 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково­педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78

Розмір надбавки за вислугу років

Відповідно до пункту 8 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково­педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 у разі коли педагогічні та науково­педагогічні працівники виконують роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи).

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді