Відмова у видачі листка непрацездатності

661

Запитання

Чи має право лікувальний заклад відмовити у видачі листка непрацездатності пацієнту, не прописаному на території, яку обслуговує цей заклад?

Відповідь

Ні, адже у чинному законодавстві не заборонено видавати листок непрацездатності особі, не зареєстрованій на території, що обслуговує лікувальний заклад.

Якщо пацієнт обрав лікуючого лікаря чи лікувально-профілактичний заклад не за місцем проживання чи роботи, листок непрацездатності видають за наявності заяви-клопотання пацієнта. Вона має бути погоджена з головним лікарем закладу, який обрав пацієнт, або його заступником і засвідчена підписом та круглою печаткою закладу (згідно з п. 1.9 Інструкції № 455).

Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи (під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо), листок непрацездатності видають за місцем їх тимчасового перебування з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на кількість днів непрацездатності (відповідно до п. 1.10 Інструкції № 455).

При стаціонарному лікуванні поза постійним місцем проживання, у тому числі й в інших адміністративних районах міста, листок непрацездатності видають з дозволу головного лікаря на кількість днів, необхідних для лікування (відповідно до п. 1.11 Інструкції № 455).

Відмова у видачі листка непрацездатностіЧитайте: "Робота з повітряними стерилізаторами: інструкція з охорони праці"

У вказаних випадках листок непрацездатності видають за підписом головного лікаря та засвідчують круглою печаткою закладу. При цьому роблять записи у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» та медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого (згідно з п. 3.8 Інструкції № 532).

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою