Склад Медичної ради та строки розгляду скарг

454
Теми:

Запитання

Хто входить до складу Медичної ради на громадських засадах та у які строки розглядають скарги?

Відповідь

До складу Медичної ради на громадських засадах входять:

  • одна третина складу членів Медичної ради — керівники структурних підрозділів закладу охорони здоров’я (заступники головного лікаря, завідувачі відділень);
  • одна третина складу членів Медичної ради — працівники науково­дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, з якими співпрацює заклад охорони здоров’я;
  • одна третина складу членів ради — представники професійних спілок, їх об’єднань у галузі охорони здоров’я, організацій роботодавців, їх об’єднань у галузі охорони здоров’я, громадських об’єднань лікарів.

Для ефективної роботи Медичної ради її кількісний склад має бути невеликим. За необхідності до діяльності Медичної ради можуть залучатися головні позаштатні спеціалісти структурних підрозділів з питань охорони здоров’я державної адміністрації.

Засідання Медичної ради проводять не рідше ніж один раз на квартал, її рішення оформляються у вигляді протоколів, які веде та зберігає секретар Медичної ради.

Склад Медичної ради та строки розгляду скаргЧитайте: "Введення олійного розчину: алгоритм для медсестер"

Розгляд скарг пацієнтів чи їх близьких Медичною радою

Розгляд скарг здійснюється протягом 30 днів з дня надходження конкретного звернення або з ініціативи закладу охорони здоров’я. За результатами клініко­експертного оцінювання складають висновок за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок контролю якості медичної допомоги» від 28.09.2012 № 752.

Склад Медичної ради та строки розгляду скаргЧитайте: "Введення інсуліну: алгоритм для медсестер"

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Лікарська помилка: види, причини, наслідки

Пацієнти вважають, що лікарі повинні суворо відповідати за помилки, які погано впливають на життя та здоров’я пацієнтів. Однак медичних працівників не можна звинувачувати у всіх бідах пацієнтів, яких вони лікують. Що ж таке лікарська помилка та які її наслідки? Розглянемо види, причини, приклади лікарських помилок. Також з’ясуємо, яка моральна та правова відповідальність лікаря за вчинену помилку
37474