Трудовий договір з працівником, який навчався за гроші роботодавця

1238

Запитання

Якщо працівник приймається на роботу по трудовому договору з умовою відпрацювання 5 років після навчання за гроші роботодавця, то цей трудовий договір є строковим чи безстроковим? (Орфографія і пунктуація автора збережені)

Відповідь

Такий договір вважають строковим. Розберімося чому.

Як укласти строковий трудовий договір

Стаття 23 КЗпП від 10.12.1971 № 322-VIII визначає, що трудовий договір може бути:

  • безстроковим, який укладають на невизначений строк
  • на визначений строк, встановлений за погодженням сторін
  • укладеним на час виконання певної роботи

Строковий трудовий договір укладають у випадках, коли трудові відносини не можна встановити на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника, а також в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

У випадку, вказаному у запитанні, сторони укладатимуть трудовий договір на визначений строк, встановлений за погодженням сторін (п. 2 ст. 23 КЗпП). А підставою для його укладення буде інтерес працівника. Адже працівник отримує певну вигоду у вигляді навчання за кошт роботодавця.

Слід зауважити, що роботодавець має право укладати з працівниками або іншими особами, які не перебувають з ним у трудових відносинах, за їх згодою договори про направлення до навчальних закладів для професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (ч. 4 ст. 34 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI/).

Зазначений договір може покладати на працівника або іншу особу, яку направляють на навчання, обов’язок відпрацювання. Відпрацьовують у роботодавця, що оплатив навчання, одразу після його закінчення та на посаді відповідно до отриманої кваліфікації. Також у договорі сторони погоджують строк відпрацювання. Для цього його порівнюють з обов’язками, які взяв на себе роботодавець щодо оплати та строку навчання. Утім, згідно з законом, строк відпрацювання не має перевищувати три роки.

Аби строковий характер трудового договору не викликав сумніву, про це бажано зазначити як у заяві працівника про прийняття на роботу, так і в наказі про прийняття на роботу, а також безпосередньо у самому трудовому договорі.

Окрім того, слід пам’ятати, що якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дію цього договору вважають продовженою на невизначений строк (ст. 39-1 КЗпП). Відтак, строковий трудовий договір перетворюється у безстроковий.

Аби встановити строк дії трудового договору, слід керуватися правилами:

  • строки виникнення і припинення трудових прав та обов’язків обчислюють роками, місяцями, тижнями і днями
  • строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку
  • строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця
  • строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня
  • коли строки визначають днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з якого починається строк. Якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважають найближчий робочий день (ст. 2411 КЗпП)

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Надбавки медпрацівникам в зоні бойових дій за Постановою № 928: розмір, умови виплати

На надбавки за постановою КМУ від 25.08.2023 № 928 мають право медпрацівники ЗОЗ у зоні можливих та активних бойових дій, що фінансуються з держбюджету. З'ясуйте умови та розмір виплат
377